صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت 50 دقیقه

حکمت و حکومت

Bootstrap Image Preview

مبانی نظری حکمرانی اسلامی
خانم پرندآور(تهیه کننده)، خضری(کارشناس مجری)

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0