صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

فردای روشن

Bootstrap Image Preview

این برنامه با توجه به نقش دانشجویان بعنوان مهمترین پیشران فرایند پیشرفت کشور و نقش انان در بهبود و اصلاح امور تهیه شده است.
این برنامه با توجه به نقش دانشجویان بعنوان مهمترین پیشران فرایند پیشرفت کشور و نقش انان در بهبود و اصلاح امور تهیه شده و تلاش دارد با توجه به این نقش افرینی موضوعات متنوعی همچون مطالبات رهبری از دانشچویان، موضوعات و مطالبات صنفی دانشجویان، تشکل ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0 / 0
  • تعداد نظرات: 1/ 0
  • پسندیده شده: 1
  • پسندیده نشده : 0