روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه

Bootstrap Image Preview

برنامه مجله محور دانش بنیان كه به جدیدترین موضوعات علمی روز و میزان توسعه این علوم در ایران در قالب یك بخش گفت و گو محور می پردازد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
روزنه