کودتای سوم اسفند 1299

آشنایی با طراحان و عاملین اصلی کودتای سوم اسفند 1299 در ایران و اهداف و دلایل سیاسی و مالی و چگونگی اجرای این کودتا و دیگر دخالت های انگلیس در مسائل داخلی ایران، از ضروریات تاریخی است.

1399/12/03
|
08:14
دسترسی سریع