تحقق شعار سال

شعاری که به گفته رهبر فرزانه انقلاب باید گام‌های موثرتری درجهت پیشبرد تولید و رفع موانع بر سر راه تولید برداشته شود.

امسال هم به رسم هرساله با نامگذاری یک شعاری حکیمانه آغاز شد؛ شعاری که به گفته رهبر فرزانه انقلاب باید گام‌های موثرتری درجهت پیشبرد تولید و رفع موانع برسراه تولید بردشته شود.

1400/01/14
|
09:00
دسترسی سریع