صحبتهای قابل تامل حاج قاسم سلیمانی درباره ملت ایران

حاج قاسم سلیمانی: ملتی که مستحق جانی همچون جان امام است، جان من، جان حسین بادپا، جان جمالی، جان الله‌دادی و جان همه‌ی شهیدان ما ارزش فدا شدن در راه این ملت را دارد.

1400/09/02
|
07:00
دسترسی سریع