رَسانه یا رِسانه؟

در زبان فارسی کلماتی هستند که تلفظ اشتباه آن‌ها معنی را تغییر می‌دهند. به تلفظ این کلمه توجه کنید. رَسانه یا رِسانه؟ ب

به نظر شما کدامیک درست است؟ شما این کلمه را چگونه تلفظ می‌کنید؟ خوب است بدانید رَسانه به معنای اندوه و حسرت و رِسانه به معنای وسیله انتقال‌دهنده پیام است. تماشای این ویدئو اطلاعات جالبی دراین باره به شما می‌دهد؟

1400/06/23
|
08:27
دسترسی سریع