روایت رنگ‌ها هر روز از ساعت 11:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو گفت و گو

روايت رنگ‌ها

تکنیک آرامش سخت

برخی فکر می کنند برای یک رسانه ضد ایرانی مهمترین موفقیت این است که مردم معترض به میانه خیابان بیاورد اما واقعیت آن است که مهمترین موفقیت برای آنها ، آن است که مخاطب را عنوان یک کنشگر همسوی خود تبدیل کند.

برخی فکر می کنند برای یک رسانه ضد ایرانی مهمترین موفقیت این است که مردم معترض به میانه خیابان بیاورد اما واقعیت آن است که مهمترین موفقیت برای آنها ، آن است که مخاطب را عنوان یک کنشگر همسوی خود تبدیل کند. به عبارتی از فرد یک خبرنگار افتخاری بسازد ، در برنامه های زنده دو طرفه این منفعت ایجاد می شود. اینجا از شگردی استفاده شده که اصطلاحا ” آرامش سخت “ گفته می شود.

برای اینکه رسانه بتواند یک فرد معمولی را به واکنش همسو تبدیل کند ابتدا باید او را در اوج استرش و هیجان منفی نگه دارد ، تصویر منفی از جامعه بهترین راه است. بعد از آن فرد برای رهایی و اصطلاحا آرامش دست به کاری می زند که رسانه می خواهد ، تهیه فیلم های اعتراض با گوشی همراه یا تماس های پر هیجان و اعتراض به برنامه زنده... این شیوه مخاطب را به آرامش سختی می رساند که مطلوب رسانه های بیگانه است.

1400/12/07
|
12:49
دسترسی سریع
روایت رنگ‌ها