صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع بودجه 99 منهای نفت

کارشناسان :
دکتر موسی الرضا ثروتی (مشاور تنقیح مجلس و نماینده ادوار مجلس)
دکتر همت قلی زاده (کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه)

مرتبط با این