گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي علمي

برای مدیریت زلزله احتمالی تهران از تجمع جمعیتی اجتناب شود

گفتگو با مهدی زارع (استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

1400/10/06
|
13:00
دسترسی سریع
گفتگوی علمی