صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع کیفیت استحکام سازه ای در مدارس

با حضور : دکتر مرتضی بسطامی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی مهندسی زلزله)

مرتبط با این