صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی با موضوع کیفیت استحکام سازه ای در مدارس

با حضور : دکتر امید بهار(رئیس پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

مرتبط با این