صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

عوامل برنامه روزنه از کاربردهای هوش مصنوعی در شناخت متون می گویند.

مرتبط با این