روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

هرگز با چشم غیرمسلح به خورشید گرفتگی نگاه نکنید

خورشید گرفتگی یکی از بی‌نظیرترین و زیباترین رویدادهای طبیعی است که بسیاری سعی بر ثبت و ضبط آن با گرفتن عکس هستند، در حالی که این کار بسیار خطرناک است و توصیه می‌شود از این کار امتناع کنید.

1399/04/01
|
10:08
دسترسی سریع
روزنه