صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه

گفت و گو با دکتر ابوذر گوهری مقدم (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)) در برنامه آغاز یک پایان با موضوع افول آمریکا

مرتبط با این