صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برنامه «انقلاب، برداشت دوم»؛ با دعوت از کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، به واکاوی عملکرد نهادها و سازمان‌های مختلف در راستای تحقق بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری می‌پردازد.

مرتبط با این