درباره رادیو گفت و گو

شبکه رادیویی گفتگو : صدای اندیشه ها

شبکه‌ رادیویی گفت‌وگو

شبکه رادیویی گفت‎وگو در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۵ با شعار رادیو اندیشه‌ها و باتوجه ویژه به حوزه نخبگانی تاسیس گردید.

- برنامه‌های این شبکه در قالب میزگرد، مناظره و مصاحبه می‌باشد.

- مهمترین دستاورد شبکه پس از ۷ سال، قرارگرفتن در کانون توجه نخبگان سیاسی و مسئولین می‌باشد.

* ساختار و تشکیلات شبکه گفت‌وگو ›

شبکه گفت‌وگو به منظور بهره‌وری و حفظ پویایی در امر تولید برنامه، از ساختاری کوچک و مختصر بهره گرفته است .

بطوری که حداکثر ۴ سکوی مدیریتی در تشکیلات این شبکه طراحی شده است.

- مدیریت طرح و پژوهش

- مدیریت ارتباطات(به جای روابط‌عمومی با توجه به وظایف جدید و کارکردهای نوین)

- مدیریت پخش و پشتیبانی تولید

- مدیریت نظارت و ارزشیابی برنامه‌ای

* ویژگی های برنامه ها در رادیو گفت‌وگو ›

در شورای عالی کارشناسان شبکه ویژگی‌هایی به شرح ذیل برای شبکه تعریف شده است:

- همه‌جانبه‌نگری

- توانمندسازی عمومیت جامعه

- وجود تضارب آراء

- تحلیلی و تفسیری بودن مباحث

- روز آمد بودن شبکه

- واقع‌گرایی

- عقلانیت

- وجود تمایز در فرم ، محتوا ساختار و طراز مباحث

*موسیقی شبکه در رادیو گفت‎وگو ›

برای استفاده بهینه از موسیقی، رادیو گفت‎وگو پیش از آغاز به کار رسمی، طی جلسه های متعددی با موسیقی دانان و صاحب نظران این عرصه، روشی مناسب را ابداع کرد.

برایند این امر در ساخت آرم و نشانه های موسیقایی در برنامه هایی خاص مانند آرم شبکه، آرم رویدادها، آرم گفتنی های هنر مشهود است.

بر اساس بررسی برنامه سازان شبکه موظف به استفاده از موسیقی های فاخر همچون آثار کلاسیک و علمی غربی و نیز آثار سنتی و بومی (علمی) شدند.

در رادیو گفت‎وگو حتی موسیقی های فاصله نیز می باید از این دید گاه تبعیت نماید. از این رو در اغلب برنامه ها موسیقی فراتر از ایجاد فاصله بوده و به روش دراماتیک استفاده از موسیقی ( موسیقی حالت) نزدیک می شود.

استفاده از موسیقی پاپ در رادیو گفت‎وگو کمتر صورت گرفته و در موارد ضروری از پاپ علمی که جنبه های اندیشمندانه آن غالب است استفاده می گردد.

عناصر اصلی برنامه سازی در رادیو گفت و گو ›

تحقیق و پژوهش یکی از عناصر اصلی برنامه سازی رادیو گفت و گو است و تمامی برنامه ها می بایست پشتوانه تحقیق و پژوهش را با خود به همراه داشته باشد .

- بهره گیری از مشاوران آگاه

- استفاده از مجریان زبده و توانمند در تمامی امور برنامه سازی

* موضوعات :

در این شبکه در همة زمینه ها و حوزه های فکری و علمی برنامه سازی خواهد شد که عبارتند از :

√ حوزه دین و اندیشه √ حوزه سیاست

√ حوزه ارتباطات و رسانه √ حوزه ادبیات

√ حوزه اقتصاد √ حوزه موسیقی

√ حوزه فرهنگ و هنر √ حوزه حقوق

√ حوزه تاریخ √ حوزه مدیریت

√ حوزه ورزش √ حوزه علم ، صنعت و فن آوریهای نوین

اهداف و ماموریت های شبکه گفت و گو ›

ماموریت ها ، اهداف ، چشم انداز و اولویت های برنامه سازی این شبکه بر اساس مندرجات افق رسانه در شورای عالی کارشناسان و « شورای برنامه ریزی » شبکه

طراحی ، تدوین و اجرا می شود ، از مهمترین محورها میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

- ایجاد انگیزة ملی ، همگرائی و همکاری عمومی در جهت افزایش اقتدار ، وحدت و امنیت ملی

- ایجاد امید ، نشاط و خود باوری ملی

- تعمیق و ارتقای معرفت و ایمان روشن بینانه ، اخلاق فاضله و رفتار دینی خالصانه

- به رو آوردن فعالیت های زیر جلدی جامعه

- ارائه آنچه در میان نخبگان می گذرد با حفظ یک رابطة متقابل

- افزایش ظرفیت نقد پذیری در جامعه

- طرح اندیشه های مختلف

- پاسخ به شبهات و سئوالات

اهداف و ماموریت‌های پایگاه اطلاع رسانی رادیو ›

* هدف :

پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفت‎وگو با هدف ارتباط متقابل با مخاطبان و به عنوان یک عضو مکمل با این شبکه رادیویی از زمان تاسیس رادیو گفت‌وگو، فعالیت خود را آغاز نموده است،

این پایگاه در دو بخش ساختاری و محتوایی، به تبعیت از شعار رادیو گفت‎وگو که رادیوی اندیشه‌ها نام گرفته است، مطالب اندیشه محور را به مخاطبان خود عرضه می کند.

*ماموریت‌ها :

ارائه رویدادها و محتوای برنامه های پخش شده در رادیو گفت‎وگو :

۱- انعکاس اخبار برنامه‌های رادیو گفت‌وگو به صورت پیش خبر.

۲- گزارش خبری و انعکاس برخی از برنامه ها و گفت‎وگوها.

۳- آرشیو صوتی برنامه‌ها به صورت ماهانه.

- گفت‌وگو با اندیشمندان ایرانی داخل و خارج کشوردر رابطه با برنــامه های ایـن شبکه رادیویی و راهکارهای آنان با هدف ارزیابی کارشناسانه جهت ارتقـــــای کیفی برنامــه ها ، انتقادات و پیشنهادهای راهبردی و کارشنـــاسانه صاحب نظران در بخش رادیو گفت‎وگو از منظر افکار.

- پوشش مهمترین اخبار در حوزه رسانه ( ایران و جهان) در بخش " از دیگر رسانه ها"

ارائه گزیده ای از بهترین یادداشت های اندیشمندان ایرانی در حوزه های فرهنگ، فلسفه، دیـــن، ادبیات، علوم پایه، فن آوری اطلاعات،اندیشه و هنرو ...

تبیین و ارائه مبانی نظری و راهبردی و سیاستگذاری های رادیو، در تمام سطوح، نشست ها و سمینارهای توجیهی در سطح مدیران و برنامه سازان :

۱- ارائه رویدادهای حوزه معاونت صدا.

۲- ارائه خبر هم اندیشی ها، نشست ها، اظهار نظرها و سمینارهای حوزه معاونت صدا.

- انعکاس رویدادهای سطح کلان صدا و سیما نظیر نشست افق رسانه، نشست های مدیر سازمان و سخنرانی های مطرح شده با موضوع رسانه ای، چشم انداز رسانه، تحلیل ها در مبانی نظری مدیریت رسانه به همراه گفت و گوهای ویژه به مناسبت های مختلف.

بخش طرح وپژوهش ›

مهمترین نقیصه برنامه های رادیو وتلویزیون فقدان پشتوانه تحقیقی وپژوهشی است. بسیـاری از برنامه ها بدون ابتناء برمطالعات نیرومند و هدفمند؛ اغراضی رانشانه می روندکه نه می تواند معضلی رامرتفع سازد و نه فرهنگ ارزشمندی راموءدی گردد.

رادیوگفت‎وگو با آگاهی ازاهمیت بنیادین پژوهش درشکل گیری بسترهای مناسب یک برنامه ، اعتنا به هدف واستراتژی خاص؛ بخش طرح وپژوهش رابه سامان بردکه ازبخشهای مطالعاتی وبرنامه سازی چندی شکل می یابد افق رسانه بدون توجه نیرومندبه طرح ریزی ومعماری فکری برنامه ها محقق نخواهدشد. ازاین سبب مهندسی فکر برنامه ها در شورای طرح ریزی صورت پذیرفته ودر روند مطالعات برنامه ای و دفاع از طرحهای ارائه شده ؛ اجرایی می گردد. تقویت شالوده فکری برنامه ؛ نیازمند بخش مشاوره در هر برنامه است که منظورگردید.

بخش طرح وپژوهش شش ماه قبل ازآغاز شبکه گفت‎وگوتشکیل و در نشستهای چندی مدیریت های تابع آن بررسی وتصویب گردید. غرض اصلی ازاین مدیریت ها؛ بررسی تخصصی طراح ها؛ طراحی برنامه ها؛

ارزیابی کیفی موضوعات؛ الگوسازی درتاثیر بخشی و اخذ واصطیاد ومعضلات و شبهات وآگاهی بخشی جمعی است . از اینرو میزهای تخصصی؛ بنیاد مطالعات نخستین برنامه هاوجهت دهی آنها راتعیین می کند.

میزهای تخصصی بخش طرح وپژوهش عبارتنداز:

۱- میز ارتباطات ؛ رسانه وفن آوریهای نوین

۲- میز اجتماعی واقتصادی

۳- میز فرهنگ وادب

۴- میز تاریخ ؛ سیاست وحقوق

۵- میز دین واندیشه

۶- میز هنر و نمایش

۷- میز رویدادها

دسترسی سریع