پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس؛ چرا دشمن برای منافع خود کارگران را سپر قرار می دهد

دشمنان برای رسیدن به اهداف و منافع خود کارگران که مولد نظام اقتصادی هستند را در رویدادهای سیاسی و حتی دانشجویی بر علیه کشور می شورانند.

1401/03/03
|
11:04

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:
رسانه های خارج نشین و معاند از هر فرصتی برای به دست گرفتن اذهان جامعه ایرانی استفاده می کنند . جامعه کارگری که از کشاورزی و صنعت تا خدمات بار پیشرفت و توسعه ملی را به دوش می کشد همواره در مقاطع زمانی مختلف سوژه ناامید سازی جامعه ایرانی در رسانه های لندنی است . جامعه ای زحمت کش که از ابتدای انقلاب اسلامی و از ساحت نفت تا کارخانه های تولید کشور همراه نهضت اسلامی بوده و اکنون نیز در پرتو انقلاب اسلامی و آرمان های ، روبه جلو در حال پیشبرد کشورند . همان گونه مقام معظم رهبری فرمودند جامعه کارگری کشور دارای مطالیاتی چون افزایش فرصت های شغلی ، تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه و تامین امنیت شغلی است . چالش های مربوط به این جامعه بارها توسط رسانه های معاند مورد سواستفاده قرار گرفته است . گرچه از واگذاری ها و خصوصی سازی گرفته تا بخش دیگری از مطالبات انجام نشده این طبقه ، همچنان پابرجاست اما جامعه کارگری ایران هیچگاه به عنوان سمبل اغتشاشات و شورش آفرینی در دام رسانه های معاند نیافتاده است و همراه ملت در حال طی طریق از پیچ های تاریخی انقلاب هستند .

دسترسی سریع