خبرگزاری تسنیم؛ تجهیز وزارت میراث فرهنگی به كارشناسان مجرب ضروری است

عضو هیئت اجرایی ایكوم ایران گفت: وزارت میراث فرهنگی به عنوان یك مرجع دولتی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید به كارشناسان آزموده تجهیز شود تا جعل به این حوزه راه پیدا نكند.

1401/04/06
|
12:38

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علیرضا قلی‌نژاد ضمن بیان تاریخچه‌ای از سابقه رشته مرمت آثار تاریخی، بر لزوم مرمت صحیح و كارشناسی با هدف جلوگیری از جعل در بنا و انتقال نادرست پیام اثر مربوطه تأكید كرد و وزارت میراث فرهنگی را به عنوان نهاد متولی در این زمینه دارای نقشی مهم و محوری عنوان كرد.

وی با بیان این مطلب كه معنا و مفهوم "جعل" از منظر نظری و تئوریك در برابر "اصالت" قرار می‌گیرد، گفت: بحث جعل قدمتی به اندازه عمر و تاریخ میراث فرهنگی دارد، به گونه‌ای كه تا زمانی كه بحث حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی مطرح است، مبحث جعل نیز پا به پای آن وجود خواهد داشت.

عضو هیئت اجرایی ایكوم ایران با اشاره به اهمیت وافر و سرشار شناسایی اعتبار میراث فرهنگی در حوزه زیبایی‌شناسی، مفهومی و ارتباط تنگاتنگ آن با نحوه برقراری ارتباط با مخاطب، بیان كرد: اعتبار میراث فرهنگی و تاریخی در یك دوره مشخص تاریخی و در گذشته پیوند خاصی با كالبد، فیزیك و مصالح یك اثر تاریخی داشت، اما با گذشت زمان و در طی چند دهه اخیر توجه صرف به میراث ملموس و كالبدی و فیزیكی رفته رفته جای خودش را به زمینه‌های دیگری از جمله میراث ناملموس و نحوه تنظیم رابطه اثر با مخاطبان مربوطه داد.

این كارشناس فرهنگی در ادامه همچنین توضیح داد: ارزیابی نادرست و ناصحیح كارشناسان از یك اثر و عدم انتقال پیام صادقانه و صحیح از آن به مخاطب باعث جعل و گمراهی مخاطب شده و در نهایت قاعدتاً در اعتبار یك اثر نیز تشكیك ایجاد می‌كند.

قلی‌نژاد همچنین با تأكید بر این مطلب كه تفاوت مرمت و تعمیر در مؤلفه‌های مختلف شامل ادوات، لوازم، فرآیند و عوامل مربوط به آن است، تصریح كرد: در بحث مرمت توجه به این نكته ضرورت دارد كه در حقیقت ما هیچ وقت مرمت نمی‌كنیم كه از ساختمان بهره‌برداری كنیم، بلكه زمانی این كار را انجام می‌دهیم كه بهره‌برداری از ساختمان را به شكلی ماندگار و مانا تضمین كنیم.

وی اظهار داشت: بر اساس تعریف منشور جهانی، مرمت به معنای بازگرداندن اثر به وضعیت شناخته شده قبلی است، تا جایی كه اعتبار آن مخدوش نشود؛ اما مشكل مرمت، احیا و حفاظت در واقع این است كه این مفاهیم به شدت با یك دیگر گره خورده و در هم تنیده شده است‌.

عضو هیئت اجرایی ایكوم ایران خاطرنشان كرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یك مرجع حاكمیتی و متولی اصلی حوزه ساماندهی و حراست از میراث فرهنگی و آثار تاریخی و باستانی باید الزاماً همواره به كارشناسان آزموده، خبره و متخصص تجهیز شود تا ضمن ارائه آموزش‌های مستمر و دائم مانع از این شود كه مفهوم جعل در این حوزه به هیچ وجه عینیت یافته و تحقق پیدا كند.

دسترسی سریع