ایسنا؛ دسترسی برخط شركت‌های بیمه تكمیلی به نسخ الكترونیك

معاون اداره كل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: نرم افزارهای واسط نسخه‌نویسی به بیمه‌های تكمیلی ارائه شده و بیمه‌های تكمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده هستند.

1401/04/06
|
12:42

به گزارش ایسنا، فرهاد خدایی با بیان اینكه از ابتدای شروع طرح نسخه الكترونیك ارتباط بین بیمه‌های پایه و بیمه‌های تكمیلی مدنظر بود اظهاركرد: این ارتباط تا سال گذشته از طریق بیمه مركزی انجام می‌شد اما تغییر یك سیاست كوچك كار را راحت تر كرد.

معاون اداره كل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در توضیح بیشتر گفت: نرم افزارهای واسط نسخه نویسی به بیمه‌های تكمیلی ارائه شده و بیمه‌های تكمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده و داده شده از سوی داروخانه‌ها و مراكز پاراكلینیك به بیماران هستند.

خدایی با بیان اینكه میزان ارتباط بیمه‌های تكمیلی با نرم افزارهای واسط متفاوت است افزود: كلیه شركت‌های بیمه تكمیلی به این نرم افزار متصل هستند اما میزان دریافت نسخ آن‌ها متفاوت است ضمن اینكه برخی از آن‌ها به ویژه دو بیمه گر تكمیلی بزرگ در این حوزه فعال تر عمل می‌كنند.

وی افزود: از ابتدای سال تاكنون بیش از سه میلیون نسخه از طریق نرم افزارها به بیمه‌های تكمیلی منتقل شده و این نشان می‌دهد كه حتی اگر برخی بیمه‌های تكمیلی هم هنوز كامل متصل نشدند و نتوانستند از نرم افزار استفاده كنند اما این روند رو به رشد بوده و به تدریج نسخه‌ها از سیستم‌های مكانیزه دریافت می‌شوند.

وی با اشاره به اینكه این سیستم بر خط است و هیچ تعلل و فاصله‌ای بین تجویز نسخه و رویت آن توسط شركت‌های تكمیلی و داروخانه‌ها وجود ندارد تأكیدكرد: شركت‌های بیمه تكمیلی باید با این نرم افزارها ارتباط برقرار كنند.

معاون اداره كل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای رادیویی یادآورشد: طبق تبصره 17 قانون بودجه سال جاری، سازمان‌های بیمه گر و شركت‌های بیمه تكمیلی بعد از گذشت سه ماه از ابلاغ قانون، باید نسبت به تكمیل این پروژه اقدام كنند و بنابراین نیازی به قانون نداریم و مدت آن هم تعیین شده است.

انتهای پیام

دسترسی سریع