روزنامه اطلاعات: روند نزولی در 21 استان‌

مسعود مردانی، عضوکمیته علمی ستادملی مقابله با کرونا با اشاره به روند نزولی شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: از 31استان درگیر، این بیماری در 21استان روند نزولی و در 10استان روند صعودی دارد.‌

1399/03/06
|
12:36

مسعود مردانی، عضوکمیته علمی ستادملی مقابله با کرونا با اشاره به روند نزولی شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: از 31استان درگیر، این بیماری در 21استان روند نزولی و در 10استان روند صعودی دارد.‌

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از 31استان درگیر در کشور 21استان روند نزولی بیماری داشتند اما همچنان در 10استان روند آن رو به رشد است و دلیل آن بازگشایی‌هایی است که با تعجیل صورت می‌گیرد. مخالف بازگشایی‌ها نیستیم اما این اقدامات باید با تأمل و به مرور باشند.‌

دسترسی سریع