خبرگزاری فارس: ایرانِ فضایی رسانه های جهان را متحیر کرد

عضو حقیقی شوریعالی فضای مجازی با اشاره به توفیقات اخیر سازمان هوافضای سپاه، پرتاب ماهواره را دارای خروجی هایی مهم در رسانه های دنیا و متحیر ماندن آن ها دانست.

1399/03/07
|
14:17

به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس، محمدحسن انتظاری مجری طرح های ماهواره ای مصباح و زلزله شناسی آیات در برنامه رادیو گفت وگو با اشاره به اهمیت و نقش فناوری های هسته ای در ارتباطات موثرتر رسانه ای اظهار کرد: بحثی نیست که یکی از ابزارهای فضای مجازی، استفاده از ماهواره هاست اما فضای مجازی به کلی منوط بر خدمات فضایی نیست و در این بحث کاربری های خدمات فضایی با فناوری فضایی خلط می شود.

وی ضمن مهم برشمردن ارتباطات رسانه ای که پیرامون دانش فضایی شکل می گیرد، ادامه داد: فناوری فضایی بسیار حساس، راهبردی و دارای پروژه های بسیاری پیچیده و نیازمند مدیریت تخصصی است؛ اما فناوری های کاربردی همچون استارتاپ های پردازش عکس های فضایی –که در جای خود شایسته است- مقوله ای کاملا متفاوت می باشد.

انتظاری با اشاره به توفیق بی چون و چرای ایران در پرتاب ماهواره اخیر و متحیر ماندن رسانه های خارجی و بیگانه در این حوزه اظهار کرد: پرتاب ماهواره جزء فناوری های راهبردی و در حوزه اقتدار کشور محسوب می شود. بعنوان مثال پرتاب ماهواره "نور" توسط هوافضای سپاه حاوی دو خروجی سنگین در رسانه های بین الملل بود. یکی ماهواره بری که ماهواره را به ارتفاع 450 کیلومتر رساند و دوم اینکه توانست ماهواره را در مدار قرار دهد.

به گفته انتظاری پرداخت رسانه ها به مقوله ای از دانش فضایی که به پردازش عکس های ماهواره ای مشغول است، معطوف نمی شود. چنانچه این استارتاپ ها عموما از عکس های ماهواره ای خارج از کشور استفاده می کنند و با مقوله فضایی کشور در یک مقوله نمی گنجد.

وی افزود: ایجاد سازمان فضایی ایران که مورد نظر دغدغه مندان کشور است، یکی از ارکان فناوری فضایی و دسترسی به فضاست و این مهم ترین نکته ای است که باید مورد تبلیغ رسانه های داخلی قرار گیرد.

این عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی استارتاپ های فضایی را یک مقوله محدود و کوچک خواند و گفت: نمی توان منتظر بود تا این شرکت ها تکنولوژی فضایی را توسعه دهند. توسعه بازار در این حوزه مسأله ای واجب است، مسئولیت فضایی کشور پرتاب ماهواره و توسعه آن است تا بتوان ماهواره ای در قد و قواره 500 کیلوگرم را در مدار 36هزار کیلومتری قرار دهد و چنین موضوعاتی است که باید در حوزه رسانه بازگو شود؛ نه مقوله ای نظیر پردازش عکس های ماهواره ای!

وی با اشاره به اینکه پرتاب ماهواره نقش مؤثری در ارتقای دانش رسانه خاصه در حوزه مجازی دارد، افزود: ایران برای ارسال یک ماهواره مخابراتی کم ظرفیت با ماهواره برهای داخلی محتاج یک نقشه راه است. در هیئت امنای پژوهشگاه فضایی تاکید کردم تا زمانیکه این نقشه راه در پژوهشگاه و سازمان فضایی ایران روشن نشود و بر آن اساس حرکت نشود، به افق مورد نظر نخواهیم رسید.

دسترسی سریع