صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

دکتر سعید ایزدی اظهار داشت: بدون شک سالمندان 20 سال آینده می توانند با اهتمام به آموزش ها و تحصیل خود زندگی سالمندی بهتری را تجربه کنند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی زنانه شدن سالمندی در کشور، با حضور دکتر سعید ایزدی (متخصص طب سالمندان) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر سعید ایزدی با اشاره به این که پدیده سالمندی را نمی توان یک بحران دانست، گفت: ناتوانی ها و مشکلات موجود در حوزه سالمندی در صورت عدم وجود برنامه ریزی های دقیق می تواند به یک بحران مبدل شوند.

وی با اشاره به این که زنان همیشه نسبت به مردان طول عمر بیشتری را داشته اند، اظهار داشت: مردها در طول تاریخ همیشه به دلیل وقوع حوادث مختلف زودتر از زنان عمر خود را از دست می دهند. در حالی که مسائل هورمونی نیز در این موضوع می تواند موثر باشد.

این متخصص طب سالمندان افزود: در حال حاضر مردان ایرانی حدود تا سن 72 سالگی امید به زندگی دارند در حالی که زنان تا سن 76 سالگی امید به زندگی دارند.

وی با اشاره به این که وجود آمارهای متعدد در حوزه سالمندی به برنامه ریزی های دقیق بیشتر کمک می کند، عنوان کرد: شایسته است که حوزه درمان کشور به بیماری های شایع در زنان سالمند توجه بیشتری داشته باشد و بازتوانی های متناسب با بیماری های مختلف را به جدیت پیش ببرد.

دکتر سعید ایزدی با بیان این که میزان بی سواد افراد همیشه ارتباط مستقیم با آسیب پذیر بودن دارد، تصریح کرد: میزان بی سوادی در آمارهای سالمندی فعلی ما در جنسیت زنان بسیار بیشتر از مردها مشاهده می شود.
وی با اشاره حضور گسترده زنان امروزی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، عنوان کرد: بدون شک سالمندان 20 سال آینده می توانند با اهتمام به آموزش ها و تحصیل خود زندگی سالمندی بهتری را تجربه کنند.

این متخصص طب سالمندان با اشاره به این که در آمارهای مربوط به حوزه سالمندی باید واقعیت ها را بپذیریم، تصریح کرد: اگر آمارهای حوزه سالمندی افزایش قشر زنان را نشان می دهند، باید آموزش قشر بانوان مورد توجه برنامه ریزی و سیاست گذاری های مختلف قرار بگیرند.

وی با اشاره به هزینه های درمان سالمندان در ایران، توضیح داد: برخی از آزمایشات مورد نیاز برای سالمندان هزینه بسیار بیشتری نسبت به آزمایشات معمول در کشور دارند، بر همین اساس فرد سالمند از انجام این دست آزمایش های سرباز می زند یا آن را به زمان دیگری موکول می کند.

دکتر سعید ایزدی با بیان این که فاصله زیاد بین تشخیص و درمان می تواند سطح آسیب را افزایش دهد، افزود: بیمه های مختلف با اهتمام به حمایت و پوشش های خوب می توانند فاصله میان تشخیص و درمان یک بیماری را در فرد سالمند کاهش دهند.

وی با اشاره به این که اکثر متخصصان طب سالمندی در تهران مشغول به کار هستند، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از سالمندان در سراسر کشور به برخی از آزمایش های مورد نیاز خود دسترسی مطلوب ندارند.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • دخل و خرج بیمه ها در ایران هماهنگ نیست

  • بیمه های سلامت و تامین اجتماعی کسری اعتبار دارند

  • بررسی بیمه سلامت و چالش های آن در گفت و گوی اجتماعی

  • نگاهی به بحران کمبود پزشک و راهبردهای بدون رقت در گفتگوی اجتماعی

  • مراکز درمانی آموزشی خدمات رایگان ارائه دهند

  • درآمد یک پزشک باید با درآمد متوسط مردم مقایسه شود

  • درآمد پزشکان در مناطق محروم کمتر از مراکز استان است

  • گفت وگوی اجتماعی از پرونده الکترونیک سلامت می گوید

  • توزیع پزشک در ایران عادلانه نیست

  • بسیاری از پزشکان ارتباط خوبی با بیمار برقرار نمی کنند