بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی: سم پاشی رسانه های بیگانه برای انتخابات مجلس، در میان مردم بی اثر است

محمدرضا حسینی از تلاش رسانه های بیگانه برای کمرنگ کردن حضور مردم گفت و بیان کرد: این رسانه ها با سم پاشی در افکار عمومی تلاش می کنند بگویند انتخابات دوم اسفند نوعی انتصابات است و انتخابات نیست که این سم پاشی ها در میان مردم جایگاهی ندارد.

1398/11/24
|
12:24

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص حضور همه جناح های سیاسی در انتخابات و تلاش رسانه های بیگانه برای کمرنگ کردن حضور مردم با دکتر محمد رضا حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

محمد رضا حسینی در آغاز از شرکت 20 برابری داوطلبان انتخابات مجلس گفت و اظهار کرد: این موضوع حاکی از آن است که دوم اسفند شاهد حضور فعال مردم در پای صندوق های رای خواهیم بود و نقش احزاب در چنین شرایطی مشخص خواهد شد و امیدوار هستیم احزاب نیز همانند مردم حضور پر رنگی پای صندوق های رای داشته باشند و انتخابات پر شور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور سلایق مختلف در انتخابات اظهار کرد: با توجه به بازنگری هایی که صورت گرفت و کاندیداهای بیشتری در آخرین مرحله مورد تائید قرار گرفتند، شاهد حضور همه جناح ها در انتخابات خواهیم بود و به همین جهت شاهد حضور پر رنگ هم از سوی داوطلبین و هم از سوی مردم خواهیم بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی در ادامه از تلاش رسانه های بیگانه برای کمرنگ کردن حضور مردم گفت و بیان کرد: این رسانه ها با سم پاشی در افکار عمومی تلاش می کنند بگویند انتخابات دوم اسفند نوعی انتصابات است و انتخابات نیست که این سم پاشی ها در میان مردم جایگاهی ندارد.

وی با اشاه به جایگاه مهم احزاب عنوان کرد: از احزاب در علوم سیاسی، به عنوان چرخ دنده دموکراسی و سیاست یاد می شود و قطعا در فرآیند انتخابات نیز نقش فعالی خواهند داشت. احزاب به نوعی رابطه حکومت و مردم را تسهیل می کنند و در روند تصمیم گیری و اجرایی کشور، نقش بسیار فعال و مهمی دارند.

حسینی درباره این شایعه که در انتخابات فقط یک حزب حضور دارد، اظهار کرد: اینکه گفته می شود یک حزب خاص پای انتخابات می آید، صحت ندارد و اساسا رویکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت داوطلبین بسیار مثبت بوده است و در این امر کاملا با دست باز عمل کرده است و همه احزابی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاسی فعال هستند و جناح های مهم کشور را تشکیل می دهند، نماینده دارند.

وی بیان کرد: به نظر می رسد رویکردی که غرب نسبت به ایران دارد و قصد دارند انتخابات را کمرنگ کنند، با حضور پر شور مردم جایگاهی نخواهد داشت و با وجود فضاسازی هایی که رسانه های غربی انجام می دهند، مردم نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی