صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

شکری با بیان اینکه ادغام حوزه ورزش و جوانان سبب کاهش توجه به حوزه جوانان شده است، عنوان کرد: در حال حاضر مشکل این وزارتخانه در امور اجرایی و تفکیک دردی دوا نخواهد کرد.

دکتر نادر شکری با حضور در برنامه " مناظره " به بررسی وضعیت حاصل از انتزاع معاونت جوانان از وزارت ورزش پرداخت و اظهار کرد: با توجه آنچه که در جامعه مشاهده می شود سازمان ملی جوانان تحولات و تحرکات خوبی داشته است اما با ادغام سبب شد رویکرد وزارت ورزش و جوانان بیشتر به سمت ورزش برود و آنطور که باید به حوزه جوانان توجه صورت نگیرد.

وی هدف نمایندگان مجلس را از ادغام حوزه ورزش در یک وزارتخانه کنترل بیشتر بر این حوزه دانست و گفت : از آنجایی که رئیس سازمان تربیت بدنی معاون رئیس جمهور بود و امکان استیضاح او وجود نداشت ، نمایندگان با این روش می توانستند فشار و نظارت بیشتری بر این بخش وارد آورند.

رئیس انجمن علمی حقوق ورزش ایران افزود: در آن زمان مکاتبات بسیار زیادی با مجلس صورت گرفت و دلایل نا درست بودن این طرح شرح داده شد. در واقع مسائل مربوط به ورزش در یک وزارتخانه نمی گنجد و اگر موضوع تشدید نظارت است می توان از ظرفیت سازمان هایی مانند بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 بهره برد.

شکری در ادامه مصاحبه رادیو گفت و گو، با بیان اینکه چالش اصلی این وزارتخانه در شرح وظایف و اختیارات آن است ، اظهار کرد : برای وزارت ورزش سه حوزه عملکردی اشتغال ، ازدواج و مسکن تعریف شده است که جامع نیست؛ یعنی هدف و دستورالعملی برای مسائل فرهنگی و تفریحات جوانان در نظر گرفته نشده است.

وی نوع نگاه به وظایف وزارت ورزش و جوانان را برای انتزاع و ادغام موثر دانست و تاکید کرد : ذات این وزارتخانه ، هماهنگی در سطح حاکمیتی است نه تصدی گری و اگر بخواهیم این نهاد را به عنوان مجری درنظر بگیریم مطمئنا وزارتخانه بودن آن بهتر از سازمان بودن است چون هم امکانات و هم بودجه بیشتری در اختیار خواهد داشت .به عبارت دیگر اگر نگاهمان به این نهاد تنها در حوزه سیاستگذاری ، هدایت و هماهنگی میان سایر بخش های مرتبط باشد نیازی به بودجه آنچنانی ندارد.

رئیس انجمن علمی حقوق ورزش ایران با بیان اینکه معاون رئیس جمهور و وزیر از نظر مقام در یک سطح هستند ، عنوان کرد : هر دو می توانند در جلسات هیات دولت حضور داشته باشند با این تفاوت که امکان استضیاح معاون رئیس جمهور وجود ندارد. این در حالی است که حوزه ورزش به نظارت مجلس نیاز ندارد اما حوزه جوانان به کنترل نیاز دارد.بنابراین داشتن وزارتخانه برای جوانان بهتر از یک سازمان است.

شکری در ادامه عنوان کرد: اگر در حوزه جوانان مشکل اجرایی داریم نباید وزارتخانه را منحل کنیم ، باید مشکل ساختاری حل شود و قانونی که سالهاست در مجلس وجود دارد به جریان دربیاید و مسئولیت ها را روشن کند.در نهایت اگر قانون هم نباشد وزیر می تواند سیاست گذاری کند و بر اجرا نیز نظارت داشته باشد.

مرتبط با این خبر

  • تصویب اساسنامه وزارت ورزش در یک قدمی صحن علنی مجلس

  • فدراسیون فوتبال به قانون منع بکارگیری بازنشستگان تمکین کند

  • تاثیر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بر ورزش قهرمانی

  • از تاج خواهش می کنم استعفا دهد

  • طرح تفکیک وزارت ورزش به کمیسیون آموزش می رسد

  • مهاجرت امثال علیرضا فغانی منتج به افزایش دانش حرفه ای می شود

  • ورزش در سنین کم، باعث کاهش بحران های نوجوانی می شود

  • شورای شهر بجای عکس گرفتن با دوچرخه ورزش را نهادینه کنند!

  • شهرت سلبریتی ورزشکار نتیجه سالها تلاش است

  • قهرمانان کشتی از صندوق حمایت وزارت ورزش بی خبرند