هاشور شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

پژوهشگر آسیب های اجتماعی: تشکیل باندهای بزهکاری در حاشیه شهرها از عوامل اصلی ازدیاد مواد است

کردبچه اظهار کرد: عوامل مختلفی در ازدیاد مواد در حاشیه شهرها دخیل هستند که تشکیل شدن باندهای بزهکاری یکی از اصلی ترین عوامل است. وقتی افراد به حاشیه شهرها کشیده می شوند، سطح درآمد کاهش پیدا می کند و افراد به سمت بزهکاری سوق داده می شوند.

1398/09/11
|
16:30

برنامه «هاشور» رادیو گفت و گو با موضوع نقش فقر فرهنگی و اجتماعی در حاشیه نشین ها و ارتباط آن با اعتیاد خانم ها و با حضور دکتر رضا کرد بچه استاد دانشگاه و پژوهشگر آسیب های اجتماعی به روی آنتن رفت.

رضا کرد بچه در آغاز درباره عوامل گرایش به اعتیاد گفت: بعد از غذا، هیچ ماده ای مانند مواد مخدر این چنین آسان وارد چرخه زندگی انسان ها نمی شود و امروز مواد صنعتی در حال تولید شدن است که از چرخه سبد خانوار در حوزه غذا است و افراد با یک چرخش در خیابان ها می توانند آن را پیدا کنند.

این استاد دانشگاه درباره علل ازدیاد مواد در حاشیه شهرها نیز توضیح داد و اظهار کرد: عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هستند که تشکیل شدن باندهای بزهکاری از اصلی ترین عوامل است. وقتی افراد به حاشیه شهرها کشیده می شوند، سطح درآمد کاهش پیدا می کند و افراد به سمت بزهکاری سوق داده می شوند.

وی ادامه داد: در حقیقت فاصله بین طرد اجتماعی و نوع بزهکاری، رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و هر چه افراد از جامعه طرد شوند، شکل پیشگیرانه و کنترلی نهادهای اجتماعی کاهش پیدا می کند و بزهکاری بیشتر می شود. در مناطق حاشیه نشین به دلیل محرومیت مطلقی که افراد به ناچار دچار آن می شوند، اعتیاد را به وفور مشاهده می کنیم.

این پژوهشگر آسیب های اجتماعی با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان گرایش افراد جامعه به اعتیاد وجود ندارد، عنوان کرد: این روزها گرایش زنان و دختران به دلیل آنکه در حیطه خانه و خانواده پنهان هستند به مواد مخدر افزایش پیدا کرده است و در مناطق حاشیه نشین نیز به دلیل فقر و محرومیت های مطلق این اتفاق بیشتر می افتد.

کردبچه تصریح کرد: اعتیاد یک زن، اعتیاد یک مرد و اعتیاد یک نسل محسوب می شود. وقتی یک زن خانه دار، دچار اعتیاد می شود یک نسل دچار ویرانی می شود، نسلی که قرار است پس از آن ساخته شود اما به دلیل اعتیاد مادر، این نسل احتمالا خواهد سوخت. این مسائل سبب شده در حکومت های مختلف، آمار اعتیاد زنان پنهان شود زیرا از نظر آسیب شناسی، وجه مخرب تری نسبت به آقایان دارد چون از دامن یک زن، فرزندان زیادی به اعتیاد گرایش پیدا می کنند.

دسترسی سریع
هاشور