صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای ماه مبارك رمضان از ساعت 18:45 به مدت 50 دقیقه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: نکته مهمی که در بحث مدرنیته وجود دارد از بین بردن قطعیت وجوه سنتی است که در قرون وسطی وجود داشت و همچنین ایجاد تشکیلات اجتماعی، اخلاقی و سیاسی جدید و نوع نگرش جدید به انسان در تجدد ایجاد شد.

برنامه «رهیافت» رادیو گفت و گو با موضوع دین و تجدد و با حضور حجت الاسلام ابوالحسن غفاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به روی آنتن رفت.

ابوالحسن غفاری در آغاز با بیان اینکه مدرنیته به صورت رسمی بعد از رنسانس قرار دارد، گفت: با این وجود، رگه هایی را از این تفکر در دوره قبل از رنسانس مخصوصا با حضور «فرانسیس بیکن» و متفکرانی مانند دکارت و کانت مشاهده می کنیم.

وی به ویژگی های مدرنیته اشاره کرد و بیان داشت: مدرنیته یک جنبشی است که هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و خانوادگی، زندگی بشر جدید را تحت شعاع خودش قرار داده است. فردگرایی، اومانیسم و قدرت طلبی از جمله ویژگی های مدرنیته است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نکته مهمی که در بحث مدرنیته وجود دارد از بین بردن قطعیت وجوه سنتی است که در قرون وسطی وجود داشت و همچنین ایجاد یک تشکیلات اجتماعی، اخلاقی و سیاسی جدید و نوع نگرش جدید به انسان در تجدد ایجاد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در نوع نگرش به انسان در مدرنیته ویژگی هایی وجود دارد که آن را با قرون وسطی متمایز می کند، گفت: انسان در دوره مدرنیته تعلق خاطری به تاریخ گذشته خودش ندارد و به یک معنا در دوره مدرنیته و تجدد، با یک گسست تاریخی مواجه هستیم. برخی از متفکران غربی در این زمینه گفته اند تاریخ یک خوابی پر کابوس است و ما انسان امروزی را باید با آنچه در فرهنگ ها و تمدن های قبلی بوده است، متمایز کنیم و به همین دلیل یک نوع نگاه بدبینانه و تراژیک را در مدرنیته شاهد هستیم.

حجت الاسلام غفاری در گفتگو با رادیو گفت و گو با تصریح بر اینکه علت عدم توجه به دین در مدرنتیه هم به دلیل نگاه بدبینانه به تاریخ است، اظهار داشت: البته شاید بتوان عامل اصلی گسست گذشته، تاریخ و دین با انسان امروزی را تفسیر غلط از دین، توسط علمای کلیسا عنوان کرد و اگر دین اسلام مورد توجه و شناخت غربی ها بود، این گسست اتفاق نمی افتاد.

وی ادامه داد: البته آن انجیلی که در دست مسیحیان است بنا به اعتراف خود مسیحیان، همانی نیست که از سوی خدا نازل شده است. در مورد همین انجیلی که در دست شان هم موجود است، شاهد هستیم تفاسیر غلطی وجود دارد که نتیجه آن تجدد و مدرنتیه است.

مرتبط با این خبر

  • مبنای تشکیل دولت در اسلام انسانیت و توحید است

  • خداوند در نگاه مدرنیته یا وجود ندارد یا دستانش بسته است

  • احکام فقهی مربوط به هنر نیازمند تجدید بررسی هستند

  • برای ورود مذهبی ها به عرصه هنر و رسانه، نیاز به گفتمان سازی داریم

  • قوت جریان مدرنیته با شکل گیری رسانه های جمعی در اروپا

  • رسانه ذاتا سکولار نیست

  • نگاه تجدد به دین، قلمرو دین را حداقلی می کند

  • نگاه تجددگراها به دین متاثر از غرب جدید است

  • دست علوم اجتماعی در ارائه تصویر واقعی از وضعیت دین داری مردم تهی است

  • جامعه ایران نه دین دارتر شده و نه رو به افول بوده بلکه تنها اشکال آن تغییر کرده است