بدون انقضاء پنجشنبه و جمعه از ساعت 13:30 به مدت 50 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون انقضاء

دكترای هوش بیان كرد: واکسن درمان اضطراب رسید! / این واکسن تنها یک بار قابل استفاده است

سینا شریعتی با اعلام این خبر که واکسن اضطراب رسید، گفت: وقتی موضع اضطراب آور برایمان پیش می آید باید با صدای بلند و خنده اختیاری موضوع را بیان کنید و بعدش بگویید «وای چه کار کنم» با این کار به خودمان انرژی می دهیم.

1399/01/06
|
12:12
|

برنامه «بدون انقضاء» رادیو گفت و گو با دکتر سینا شریعتی دکترای هوش به صورت تلفنی گفتگو کرد.

سینا شریعتی با اعلام این خبر که واکس اضطراب رسید، گفت: برای این واکسن نیازی به واردات نداریم و خود ما می توانیم این واکسن را در خانه تولید کنیم.

وی به تعریف واکسن پرداخت و اظهار کرد: واکسن همان ویروس است که آن را ضعیف و به بدن انسان تزریق می کنند. گلبول های سفید در بدن، آن ها را شناسایی می کنند و می کشند و در خاطره عملکردی شان و یا در ژنتیک گلبول های سفید باقی می ماند و اگر دفعه بعد این ویروس قوی تر هم وارد بدن شد می تواند با آن مقابله کند.

این دکترای هوش با ذکر اینکه زمانی که ما استرس می گیریم مجبور هستیم به خودمان واکسن بزنیم تصریح کرد: یعنی همان اضطرابی که به ما وارد شده را ضعیف کنیم و به بدنمان واردش کنیم. این کار نیازمند تکنیک است.

وی با ذکر مثالی گفت: وقتی 10 میلیون پول را به کسی می دهید که قرار است ظرف دو هفته آن را باز گرداند ولی این کار را انجام نداده است باید با صدای بلند و خنده اختیاری موضوع را بیان کنید و بعدش این جمله را بگویید «وای چه کار کنم» با این کار به خودمان انرژی می دهیم.

شریعتی متذکر شد: دو قشر نباید این کار را انجام دهند؛ مثلا کسی که فرزندش بیمار است و در بیمارستان است و به او می گویند ما اصلا بیماری شما را نمی فهمیم این فرد نباید بگوید «وای بچه ام سرطان دارد، اشکالی ندارد! وای چه کار کنم» و یا وقتی که شما قبلا این حادثه برایتان اتفاق افتاده است چون قبلا چنین پادزهری وارد بدنتان شده، این واکسن دیگر عمل نمی کند.

وی افزود: قشر دوم کسانی هستند که ترومای دارند مانند سرطان یا باردارند یا تحت شیمی درمانی های شدید هستند. این افراد نباید از این واکسن استفاده کنند.

این دکترای هوش در خاتمه تاکید کرد: برای همه اتفاقات می توان از این واکسن استفاده کرد به شرط اینکه شما تحت درمان ویژه ای نباشید یا ترومای خاصی نداشته باشید یا اینکه قبلا برایتان اتفاق نیفتاده باشد. این واکسن را هم یک بار می زنند و نمی شود چند بار تکرارش کرد.

دسترسی سریع
بدون انقضاء