دبیر اتحادیه علمی دانشجویی شیمی گفت: کارآمدترین دانشجویان عضو انجمن های علمی می شوند

دکتر میلاد شمس آبادی اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه های کشور در مسیر علم سازی و تولید علم مشغول به فعالیت هستند، در حالی که صنعت ایران در مسیری خارج از این فعالیت پیش می رود.

1397/10/08
|
11:26
|

برنامه فردای روشن با موضوع بررسی تشکل های علمی و دانشجویی و ارتباط آن با دانشجویان در دانشگاه، با حضور دکتر میلاد شمس آبادی (دبیر اتحادیه علمی دانشجویی شیمی) و دکتر محمد بیگله (دبیر اسبق انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه رازی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در برنامه فردای روشن از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر میلاد شمس آبادی با اشاره به این که اعتماد صنعت به دانشگاه ریشه در اعتماد مسئولان به دانشگاه دارد، گفت: انجمن های علمی و دانشجویی در پیاده سازی موضوعات علمی به عنوان بازوی توانمند کشور هستند.

وی با اشاره به این که انجمن های علمی و دانشجویی در کادرسازی ادارات کشور برای آینده نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند، اظهار داشت: اتحادیه علمی و دانشجویی کشور با هدف منسجم کردن فعالیت های انجمن های مختلف دانشجویی تشکیل شده است.

دبیر اتحادیه علمی دانشجویی شیمی با اشاره به این که در حال حاضر حدود 40 اتحادیه علمی و دانشجویی در سراسر کشور فعالیت می کنند، عنوان کرد: امروزه حدود 10 هزار انجمن علمی و دانشجویی در سراسر ایران مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: در هر دانشگاه افرادی که عضو انجمن های علمی و دانشجویی می شوند، کارآمدترین افرادی هستند که در یک رشته خاص می توانند کارهای مختلف را پیش ببرند.

دکتر میلاد شمس آبادی در ادامه اضافه کرد: دانشجویی که عضو یک انجمن علمی و دانشجویی می شود متوجه است که صرفا درس خواندن و اخذ مدرک برای حرکت در مسیر علمی کشور کافی نیست. بر همین اساس یک دانشجو برای اتصال به صنعت و ایجاد دایره ارتباطی گسترده در قالب یک انجمن علمی و دانشجویی فعالیت ها و دغدغه های خود را پیش می برد.

وی همچنین در ادامه افزود: دانشجویی که در یک انجمن علمی و دانشجویی فعالیت می کند، بدون شک دیدگاه و هدفی بالاتر از دانشجویی دارد که برای اخذ مدرک درس می خواند.

دبیر اتحادیه علمی دانشجویی شیمی ادامه داد: با اهتمام به برنامه ریزی های صحیح می توان از ظرفیت دانشجویان در انجمن های علمی و دانشجویی در مسیر هدف افراد و هدف علمی کشور بیشترین بهره برداری را کسب کرد.

وی با اشاره به نقش مهم کارآفرینی در دانشگاه های کشور، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از دانشگاه های کشور ارتباط خوبی را با صنعت ندارند، بر همین اساس علم موجود در دانشگاه های کشور هنوز به مرحله کاربردی خود نرسیده اند.

دکتر میلاد شمس آبادی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر دانشگاه های کشور در مسیر علم سازی و تولید علم مشغول به فعالیت هستند، در حالی که صنعت ایران در مسیری خارج از این فعالیت پیش می رود.

وی با اشاره به این که اتحادیه های علمی و دانشجویی به دنبال ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه هستند، تصریح کرد: تاسیس شرکت های دانش بنیان و فعالیت های متعدد انجمن های علمی و دانشجویی در سراسر کشور در سال های اخیر توانسته تا بخشی از خلا میان صنعت و دانشگاه را برطرف کند.

دبیر اتحادیه علمی دانشجویی شیمی با اشاره به این که دانشجویان ایرانی باید به صورت داوطلبانه به مراکز رشد علمی مراجعه کنند، اظهار داشت: متاسفانه مراکز رشد علمی در کشور با بدنه انجمن های علمی و دانشجویی ارتباط خوبی ندارند.

در ادامه این برنامه دکتر محمد بیگله با اشاره به فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشور، گفت: متاسفانه امروزه به دلیل بی اعتمادی صنعت به دانشگاه موضوعاتی مانند اشتغال افراد دانشگاهی در بدنه شغل های مختلف در مسیر مطلوبی قرار نگرفته است.

وی در ادامه اضافه کرد: در سال های گذشته در مقطعی کوتاه صنعت با اعتماد به دانشگاه کارهای مختلف خود را به دست این نهاد علمی سپرد، اما متاسفانه موارد مورد انتظار خود را از این همکاری دریافت نکرد، بر همین اساس جمعیت صنعتی اعتماد چندانی را به افراد دانشگاهی ندارند.

دبیر اسبق انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه رازی در ادامه تاکید داشت: متاسفانه صنعت ایران امروزه به نهادهای علمی خارج از ایران اعتماد بسیار بیشتری نسبت به فضاهای علمی داخل ایران دارد.

دسترسی سریع