سردبیر نشریه مثلث: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی است

سعید آجرلو از جمهوری اسلامی بعنوان یک نظام ویژه در تاریخ یاد کرد و گفت: همه ابعاد نظام از جمله انتخابات در چارچوب مردم سالاری دینی تحلیل می شود.

1398/10/10
|
12:00
|

سعید آجرلو در ویژه برنامه گفت وگوی روز که با عنوان پای انقلاب ایستاده ایم روانه آنتن شد، با تصریح بر اینکه گفتمان لیبرالیسم و سرمایه داری خودش را به عنوان یک گفتمان فرا روایت تعریف می کند، گفت: لیبرالیسم، گفتمان های مقابل خود را به عنوان گفتمان های دشمن و غیر خودی تعریف می کند و نماد این تفکر و گفتمان نیز غرب و آمریکا و رسانه های آن است که هدف آنها هژمون کردن و برتری دادن تفکر سرمایه داری است.

وی بیان کرد: در تفکر غربی، اساسا هر نظام سیاسی که شبیه دموکراسی های خودشان نباشد را غیر دموکراتیک تعریف می کند. در رسانه های خارجی حکومت هایی دموکراتیک تعریف می شوند که کاملا شبیه حاکمان غربی هستند و به همین جهت اساسا با مسئله مردم و جمهوریت و تفکر جمهوری اسلامی مشکل دارند.

سردبیر نشریه مثلث با اشاره به اینکه بزرگترین متحدان غرب در خاورمیانه حکومت های غیر دموکراتیک و ارتجاعی هستند، عنوان کرد: این حاکمان بعد از شکل گیری خاورمیانه جدید یعنی پس از جنگ جهانی دوم، شکل گرفتند و در این کشورها نمی توان دموکراسی را مشاهده کرد و اساسا خواسته های مردم بیان نمی شود.

این مدرس دانشگاه از مردم سالاری دینی سخن گفت و اظهار داشت: در جمهوری اسلامی فراتر از دموکراسی غربی، مردم سالاری دینی وجود دارد یعنی انتخاب مردم در چارچوب اسلام است و این مسئله به واسطه این است که اکثریت مسلمان هستند و خواسته هایشان از حکومت عمل به قوانین اسلامی است. بنابراین مدلی که جمهوری اسلامی درست کرده است در مقابل تفکر سرمایه داری قرار می گیرد و از نظر آنها عربستان حکومت مشروعی است زیرا خواسته های آنان را دنبال می کند اما دموکراسی ندارد ولی ایران که 40 انتخابات برگزار شده است و نیروهای سیاسی فعال دارد، مشروع نیست زیرا در کنار آمریکا قرار ندارد.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به 9 دی عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره بر روشن گری تاکید دارند و در 88 که فتنه ای ایجاد شده است و حق و باطل در هم آمیخته شده است، این موضوع اهمیت زیادی پیدا کرد. رهبر انقلاب در سال 88 اقدام به تبیین گری در مورد فتنه کردند و 9 دی نماد پاسخ گرفتن همین تبیین است.

وی تصریح کرد: 9 دی نماد این مسئله است که اگر فتنه ای در مردم ایجاد شد، همان مردم باید به آن پاسخ بدهند و همان کسانی که دچار شبهه شده بودند، در این روز پاسخ خود را یافتند و از این نظر 9 دی در تاریخ مردم سالاری اسلامی و در تاریخ تشیع بی نظیر است.

وی از نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام ویژه در تاریخ یاد کرد و بیان داشت: هیچ مدلی در تاریخ نداشته ایم که مردم مشارکت کنند و مدل هایی که تاکنون در تفکرات مختلف داشته ایم، مدل های سلطنتی بوده است اما در جمهوری اسلامی مردم سالاری دینی داریم یعنی خواسته ها و نقش مردم در تعیین حکومت و دولت ها بسیار مهم است. از این زاویه باید به جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم و تمام بخش های مختلف آن از جمله انتخابات کشور را در همین چارچوب تحلیل کنیم.

دسترسی سریع