گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

عضو مجمع كشاورزان خبره ایران: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی؛ لازمه توسعه کشاورزی در روستاها

خان محمدی گفت: اگر صنایع تبدیلی و تکمیلی و امکانات مورد نیاز و زنجیره ابتدایی تا انتهایی را در همه حوزه ها در روستاها ایجاد کنیم همه مردم بدون استثناء به روستاها کوچ خواهند کرد.

1398/12/12
|
10:45
|

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع موانع و چالش های توسعه کشاورزی در مناطق روستایی و با حضور مهندس غلامحسین طباطبایی کارشناس حوزه کشاورزی و ارتباط تلفنی با علی خان محمدی عضو مجمع کشاورزان خبره ایران و دبیر اجرایی بنیاد گندمکاران ایران از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

طباطبایی در ابتدای مطلب اظهار داشت: اگر کشاورزی را صرفاً به معنای تولید مواد خام بدانیم شاید توسعه آن از نظر کمی چندان هم بیشتر از وضعیت کنونی نشود اما کشاورزی در دنیا شامل تولید در زمین و حداقل 10 تا 13 ارزش افزوده ای است که به محصول خام تعلق می گیرد و با این نگاه حتی به مهاجرت معکوس نیز می توان فکر کرد.

کارشناس حوزه کشاورزی افزود: کشاورزی در شرایط کنونی دنیا یک موضوع تک بعدی صرف و با هدف تولید مواد خام نیست بنابراین ما هم باید یک نگاه صنعتی و جامع به کشاورزی داشته باشیمو برای یک بار هم که شده از توسعه تک بعدی فاصله بگیریم و همه ابعاد توسعه را در کنار هم قرار دهیم.

وی در کنار لزوم ایجادمنابع مالی، ایجاد تشکل و تولید، ارائه آموزش را نیز به عنوان مولفه اساسی برای توسعه روستایی ضروری خواند و بیان داشت: هر منطقه روستایی به فراخور اقلیم و دانش و امکانات خود می تواند مسیر توسعه را طی کند و دست اندرکاران کشاورزی نیز باید یک بار برای همیشه از رفتارها و تصمیم گیری های سلیقه ای و آنی فاصله بگیرند و آمایش سرزمینی را محور قرار دهند.

طباطبایی با تصریح بر اینکه بی برنامگی و رفتارهای مقطعی و موجی ضربات زیادی به کشاورزی وارد کرده افزود: بخش دولتی باید ظرفیت های موجود را شناسایی و در راستای توسعه این بخش اقدام کند.

وی با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی و بسته بندی پس از مرحله تولید گفت: نوسانات سالیانه و ماهیانه بسیاری از محصولات ناشی از عدم تناسب بین صنعت تبدیلی و میزان تولید است.

کارشناس حوزه کشاورزی توجه کشاورزان به کشاورزی قراردادی را گامی مثبت در این حوزه ارزیابی کرد و افزود: کشاورزی قراردادی زحمت کمتری دارد و در بسیاری از مناطق دنیا هم مورد توجه واقع شده است، ما نیز می توانیم این کار را به عنوان یک الگوی جدید و سلسله مراتبی و زنجیره انجام دهیم تا بلکه باعث دلگرمی هرچه بیشتر کشاورزان گردد.

طباطبایی لزوم تغییر رویکرد همه جوامع به صنعت کشاورزی را یادآور شد و گفت: اکتفا کردن به سبک های گذشته برای جمعیت و توقعات غذایی فعلی و صادرات کافی نیست و باید روش ها و ایده های جدیدی را با بومی سازی و افزایش مهارت دنبال کرد.

وی با تأکید بر اینکه نقطه بن بستی برای توسعه کشاورزی روستایی وجود ندارد مطرح کرد: با تلفیق جاذبه های گردشگری و تغییر نگاه به گذشته و به کارگیری خلاقیت و نوآوری می توان به این مهم دست یافت.

همچنین در ادامه این "گفت وگوی اقتصادی" از رادیو گفت و گو، خان محمدی عضو مجمع کشاورزان خبره ایران گفت: معمولاً شعار توسعه روستایی مطرح می شود اما زیرساخت های لازم برای این مهم هنوز ایجاد نشده است؛ در واقع امکانات به روستاها منتقل می شود اما برای تبدیل مواد خام به ارزش افزوده و مواد سودآور تلاش خاصی نشده است.

وی با انتقاد از کم توجهی به روستاها و عدم تجهیز این مناطق به سردخانه ها و صنایع تبدیلی اظهار داشت: متاسفانه با وجود مصوبات قانونی اما هیچ اقدامی برای زنجیره تولید و الگوی کشت در روستاها انجام نشده و در حال حاضر نیز خالی شدن روستاها از جمعیت و هجوم به شهرها و افزایش فزاینده قیمت زمین ها باعث فراموش شدن کشاورزی در روستاها شده است.

خان محمدی متذکر شد: اگر صنایع تبدیلی و تکمیلی و امکانات مورد نیاز و زنجیره ابتدایی تا انتهایی را در همه حوزه ها در روستاها ایجاد کنیم همه مردم بدون استثناء به روستاها کوچ خواهند کرد البته تولیدکنندگان نیز باید تعاونی صنایع تبدیلی را در کنار خود داشته باشند که در این صورت دیگر نیازی به یک لیتر نفت هم پیدا نخواهیم کرد.

عضو مجمع کشاورزان خبره ایران معتقد است که کشاورزی باید در روستاها به شکل تشکلی و جمعی ایجاد شود بدین صورت که یک بخش محصول را تولید کند، بخش دیگر محصول را به فرآورده تبدیل کند و بخش سوم بسته بندی و بخش های دیگر هم بازاریابی و عرضه و تامین کنند.

وی با انتقاد از اینکه دولتی ها به تشکلها میدان نمی دهند و با تعیین خط مشی مشخص برای آنها دخالت می کنند تأکید کرد: دولت باید زنجیره های تولید را به دست تشکلها بسپارد تا این زنجیره ها به درستی و بدون حضور دلالان شکل بگیرند.

دبیر اجرایی بنیاد گندمکاران ایران مطرح کرد: باید بپذیریم که کشاورز و روستایی فقط یک تولید کننده اند و باید در تشکل ها بازاریاب و صنایع تبدیلی نیز حضور داشته باشند و به تکمیل زنجیره کمک کنند.

خان محمدی گفت: اگر کشاورز قدرت و توانایی بالایی داشته باشد تا محصولاتش را در سطح بالایی بیمه کند در هر زمان می تواند به اهداف خودش برسد اما متاسفانه بیمه ما در زمان حوادث به طور کامل جوابگو نیست.

دبیر اجرایی بنیاد گندمکاران ایران مطرح کرد: یکی از ملزومات توسعه روستاها این است که روستاییان امکانات شهری و خدمات آموزشی را برای فرزندان خود فراهم کنند ضمن اینکه تشکلها، صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز باید در روستاها ایجاد شوند و در این صورت روستاها آباد خواهند شد و هیچ نوسانی هم در بازار تولید محصولات کشاورزی ایجاد نمی شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی