گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

نوسازی نیمی از بافت‌های فرسوده شهرتهران

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهرتهران به رادیو گفت‌وگو خبر داد: حدود 47 درصد بافت‌های فرسوده شهر تهران نوسازی شده است.

1400/10/18
|
09:28
|

علی خانی با حضور در میزگرد «گفتگوی اقتصادی» در خصوص سابقه بافت های فرسوده در کشور اظهار کرد: نوسازی بافت های فرسوده به صورت رسمی بعد از زلزله بم و در سال 82 وارد گفتمان و اسناد حقوقی کشور شد و برنامه چهارم توسعه کشور، به طور مشخص این موضوع را مشخص کرد.

وی با اشاره به لزوم ورود قانونیِ دستگاه های مختلف در نوسازی بافت ها فرسوده، انگیزه اصلی برای تحقق این مهم را حفظ جان انسان ها در برابر مخاطراتی نظیر زلزله عنوان کرد و گفت: شورای عالی شهرسازی شاخص هایی را بدین منظور تعریف کرد و از آن پس بافت های فرسوده برای شهرهای مختلف مشخص شد.

خانی با اشاره به وجود 3268 هکتار بافت فرسوده در سال 85 در شهر تهران، گفت: شهرداری و سازمان نوسازی ماموریت یافتند این بافت ها را بر اساس منابع تخصیص یافته، بهسازی و نوسازی کنند.

هم اینک حدود 47 درصد بافت های فرسوده شهر تهران نوسازی شده است و به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران، این رقم قابل توجه است.

وی همچنین به مشکلات متعدد بافت های فرسوده اشاره و تاکید کرد نوسازی مسکن، تامین خدمات، توانمندسازی ساکنین و مشارکت و سرمایه گذاری در این حوزه می بایست مورد نظر قرار گیرد.

خانی با بیان این مقدمه، پیشبردِ پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری را امری پیچیده قلمداد کرد که از دیگر سو با تنوعِ فراوانی هم رو به رو است.

شهرها به طور طبیعی در حال استهلاک هستند و بر اساس آن چه مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تعیین کرده است، عمر ساختمان در ایران عدد پایینی را نشان می دهد؛ البته سعی می شود توسطِ نوسازی، با فرسایش طبیعی شهرها مقابله گردد.

وی در عین حال یادآور شد: شهرها مرتبا در حال نوسازی هستند و این یک روال طبیعی است؛ هرچند با وجود اقدامات انجام گرفته در قالب پروژه های نوسازی، باز هم شاهد تخریب بخش های دیگری از شهر خواهیم بود که وارد چرخه استهلاک شده و می بایست در چرخه نوسازیِ شهر وارد شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، علل اصلیِ معضلات بافت های فرسوده را ناظر بر مسائل حقوقی و اجتماعی دانست که کمتر به کلبدِ ساختمان ها مربوط می شود.

خانی خاطرنشان کرد: ما باید در زمان های مقرر، اقداماتی انجام می دادیم تا امروز با معضلی به نام بافت فرسوده رو به رو نباشیم ولی ظرفیت و امکانات به گونه ای بود که مردم به تنهایی برای سکوت خود فکر کردند و امروز بخشی از آن سکونت گاه ها، به بافت فرسوده بدل شده است.

***یک میلیون پایتخت‌نشین؛ ساکن بافت فرسوده‌اند

پرویز آقایی با اعتقاد بر اینکه به طور کلی چیزی تحت عنوان بافت فرسوده وجود ندارد و آن چه که در نگاه اول فرسایش را به ذهن متبادر می کند، ناظر بر فضاهای فرسوده شهری است، گفت: بافت فرسوده به معنای کالبد یا ساختمان است؛ ولی مهم این است که اقتصادِ سیاسی، تبعات و مسائل فرهنگی و اجتماعیِ ساختمان سازی را هم در نظر بگیریم.

وی افزود: آن چه باعث شکست پروژه های بازسازی می شود، بی توجهی به مسائل اجتماعیِ مربوط به این فضاهاست؛ نه حوزه های کالبدی.

بنابراین وقتی صرفا روی بافت فرسوده تاکید داریم، بدین معناست که ساختمان و کالبد را در نظر داشتیم و این کاری است که تا کنون انجام گرفته است.

به گفته آقایی غالب پروژه های بهسازی به سمتِ ساخت و ساز کالبدی گرایش دارند و برنامه ریزی ها نیز روبنایی بوده و اساسی و زیربنایی نیست.

وی با بیان اینکه مردم در بافت های فرسوده به شغل و کار مستقیم نیاز دارند و آموزش به مردم، پاسخ گوی نیازهای این قشر از جامعه نیست، گفت: همچنین فضاهای فرسوده قسمی از شهر هستند که به صورت نا کارآمد درآمده و شهر را به دو قسمت تبدیل کرده است. در این میان گروهی از مردم در بافت های فرسوده و بخش دیگر گرفتار حاشیه نشینی هستند.

آقایی به آمار یک میلیون و 200 هزار نفریِ ساکنان بافت های فرسوده و یک میلیون و 700 هزار نفری در نقاط حاشیه ای شهر اشاره کرد که هر دو قشر چالش هایی را برای نظام شهرِ 12 میلیون نفریِ تهران پدید می آورند.

مدیر کارگروه مسکن و زیرساخت‌های اندیشکده پایا، لزوم برخورداری از برنامه های فرایند و خروجی محور را توصیه کرد و گفت: بازتاب این برنامه ها پس از اجرا، باید در فرایندی یکی دو ساله دیده شود.

به عنوان مثال بر اساس برنامه ششم توسعه، می بایست سالی 10درصد بازآفرینی در بافت های فرسوده داشته باشیم ولی خروجی کار، هم اینک آمار 4درصدی را نشان می دهد.

آقایی ادامه داد: از بیش از یک میلیون نفر که در بافت های فرسوده به سر می برند، تنها 200 هزار نفر بازآفرینی شده و مکان مناسب برای زندگی یافته اند.

در چنین شرایطی برنامه ریزی ها، از نیازِ مردم عقب مانده است؛ حال آن که برنامه ریزان باید جلوتر از مردم حرکت کنند و بازآفرینی باید به مرز 6 درصد در سال برسد.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی