صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

پژوهشگر کارآفرینی و فناوری های نوین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با اشاره به جایزه مدیریت فناوری و نوآوری گفت: جایزه نوآوری به محصول جدید تعلق نمی گیرد بلکه به مدیریت علمی و نوآوری تعلق می گیرد.

برنامه "گفت و گوی علمی" رادیو گفت و گو با موضوع چگونگی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری و با حضور دکتر فرهاد عباسی پژوهشگر کارآفرینی و فناوری های نوین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران روانه آنتن شد.

دکتر فرهاد عباسی در آغاز به سابقه رشته مدیریت فناوری و نوآوری در ایران اشاره کرد و گفت: سال 1371 در سازمان پژوهش هایی علمی و صنعتی ایران که یک سازمان فنی و مهندسی بود، یک تحول و پژوهشکده ای تحت عنوان پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناوری ایجاد شد. این پژوهشکده عمدتا محدود به تحقیقات در زمینه مدیریت فناوری، نوآوری و کارآفرینی بود.

وی ادامه داد: در این پژوهشکده، بیشتر روی توسعه مفاهیم تکنولوژی، نوآوری، آرندی و تحقیقات و توسعه کار می شد که در این راستا، جزواتی منتشر شد و وارد دانشگاه ها و کتابخانه ها شد. بعد از چند سال، احساس کردیم، نیاز است این مهم به یک رشته علمی در دانشگاه تبدیل شود.

وی به مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری اشاره کرد و بیان داشت: در این مطالعات به دنبال این بودیم که چرا بنگاه ها سمت دانشگاه ها نمی آیند و نوآوری های فناوری در بنگاه ها کمتر رویت می شود. در واقع می خواستیم به این سوال پاسخ دهیم که چه فاکتورهایی در گرایش و میل بنگاه ها به نوآوری موثر است و استراتژی پویش و جستجوی نوآوری در بنگاه ها تابع چه فاکتورهایی است.

پژوهشگر کارآفرینی و فناوری های نوین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران بیان داشت: در پی مطالعات انجام شده متوجه شدیم، تنها شرکت ها و بنگاه هایی سمت دانشگاه ها می آیند که بنیه علمی و تحقیقاتی دارند. این بنگاه ها برای مدیریت فناوری و نوآوری و توسعه محصولات جدید، به سمت دانشگاه می آیند تا ایده های جدیدی را خلق کنند.

وی با اشاره به جایزه مدیریت فناوری و نوآوری تصریح کرد: این جایزه به عنوان یک سیستم تشویقی و انگیزشی خیلی خوب عمل کرده است. جایزه نوآوری به محصول جدید تعلق نمی گیرد بلکه به مدیریت علمی و نوآوری در بنگاه ها و شرکت ها تعلق می گیرد و در حقیقت تشویقی برای مدیریت های فناورانه و نوآورانه در بنگاه ها است.

مرتبط با این خبر