گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

مدیرگروه اعتیاد علوم پزشكی ایران گفت: اعتیاد در برخی از افراد یک استعداد است

مدیرگروه اعتیاد علوم پزشکی ایران اظهار داشت: بالا بودن آمار بیکاری و فقر و عدم وجود وضعیت معیشتی مطلوب زمینه های مختلفی را برای گرایش افراد به اعتیاد فراهم می آورد.

1396/05/16
|
15:30
|

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی راه های پیشگیری از مصرف مواد مخدر در کشور، با حضور سرهنگ حمید وطن خواه (دبیر مرکز پایش و سنجش مرکز مطالعات نیروی انتظامی) و دکتر محمدباقر صابری زفرقندی (روانپزشک و مدیرگروه اعتیاد علوم پزشکی ایران) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه سرهنگ حمید وطن خواه با اشاره به موضوع پیشگیری در حوزه های مختلف اجتماعی، گفت: هر اقدامی که زمینه و بستر وقوع جرم را از بین برده و مانع از ایجاد جرم شود، اقدامی پیشگیرانه است.

وی همچنین در ادامه افزود: تمامی اقدامات بعد از وقوع جرم، اقداماتی از جنس مقابله و مقابله گری هستند.

دبیر مرکز پایش و سنجش مرکز مطالعات نیروی انتظامی با اشاره به این که پیشگیری اجتماعی همواره مهم تر از پیشگیری کیفری است، اظهار داشت:¬ غالب کشورهای دنیا در مباحث مربوط به پیشگیری تمرکز خود را بر پیشگیری های اجتماعی قرار داده و زمینه های وقوع جرم را از سطح جامعه از بین می برند.

وی در خصوص دلایل وقوع و بروز اعتیاد در افراد مختلف، عنوان کرد: بیکاری، فقر و عدم وجود امکانات تفریحی مناسب برای جوانان از عمده ترین دلایل در بروز و شکل گیری اعتیاد در افراد مختلف هستد.

سرهنگ حمید وطن خواه همچنین در ادامه افزود: عدم آگاهی افراد و خانواده از مضرات و عواقب اعتیاد از جمله موضوعاتی است که باید به طور جدی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

در ادامه ی برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر محمدباقر صابری زفرقندی با اشاره به این که اعتیاد در برخی از افراد به صورت یک استعداد وجود دارد، اظهار داشت: در تمامی جوامع همواره یک بخش خاص و منحصر به اعتیاد روی می آورند.

وی همچنین در ادامه افزود: اشتغال، وضعیت خانوادگی و اقتصادی، تاهل و بیماری های مختلف روانی و جسمی می تواند از جمله عوامل مهم در بروز اعتیاد باشد.

مدیرگروه اعتیاد علوم پزشکی ایران با بیان این که توجه به عوامل زمینه ساز اعتیاد می تواند در کاهش آن بسیار موثر باشد، عنوان کرد: بالا بودن آمار بیکاری و فقر و عدم وجود وضعیت معیشتی مطلوب زمینه های مختلفی را برای گرایش افراد به اعتیاد فراهم می آورد.

وی در خصوص بیماری های نامحسوس و ارتباط آن با اعتیاد، اظهار داشت:¬ بیماری های روانشناختی ناشناخته ای مانند استرس و افسردگی می توانند در صورت عدم درمان مناسب زمینه ی ایجاد و بروز اعتیاد را فراهم آورد.

فایل صوتی برنامه "گفت و گوی اجتماعی" از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی