گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

مرندی در رادیو گفت ‌وگو: عامل بی توجهی به فرهنگ، متولی غیرفرهنگی است

عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: آنگونه که باید در کشور به مقوله فرهنگ توجه نشده که یکی از دلایل آن این بوده که متولیان فرهنگ، دانش آموخته غیر علوم انسانی بودند.

1400/10/13
|
11:04
|

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت و گو، دکتر سید محمدرضا مرندی کارشناس فرهنگ و تمدن و عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با برنامه «گفتگوی فرهنگی» در مورد ارتباط مفهومی و تنگاتنگ مقوله فرهنگ و تمدن مصاحبه کرد.

مرندی گفت: تفاوت فرهنگ و تمدن در این است که تمدن ظرفیت‌های سخت افزاری و فرهنگ ظرفیت نرم افزاری است یا تمدن ماهیت مادی و فرهنگ ماهیت معنوی دارد؛ همچنین با توجه به معنای لغوی تمدن، هر امری که موجب تسهیل زندگی شود ماهیت تمدنی دارد اما فرهنگ مجموعه‌ای باورها و عادات را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به تاثیر فرهنگ و تمدن روی یکدیگر افزود: تعاریف و دیدگاه‌های متنوعی در خصوص تمدن وجود دارد؛ پیشرفت هر جامعه نیازمند ارتقاء فرهنگ و جامعه است و فرهنگ تاثیر بیشتری بر تمدن می‌گذارد.

این کارشناس فرهنگ و تمدن متولی فرهنگ را علوم انسانی و متولی تمدن را غیر علوم انسانی عنوان کرد و اضافه کرد: فرهنگ مقدم بر سیاست و اقتصاد است و می‌تواند آنها را به بالندگی برساند؛ پیشرفت هر جامعه مرهون توجه به هر دو بعد علوم انسانی و غیر علوم انسانی است.

مرندی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اذعان به اصل بودن فرهنگ اظهار کرد: تعاریف متعدد از فرهنگ و تمدن به دلیل سیال بودن حوزه علوم انسانی است.

عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه ضمن تاکید بر تقدم فرهنگ نسبت به تمام مقوله‌ها یادآور شد: پیشرفت جامعه در گرو ارتقاء مبانی فرهنگی در جامعه است اما آنگونه که باید در کشور به مقوله فرهنگ توجه نشده و همواره در اولویت آخر بوده است که یکی از دلایل آن این بوده که متولیان فرهنگ، دانش آموخته غیر علوم انسانی بودند در حالی که فرهنگ یک علم و تخصص است و دانش آموخته متخصص این حوزه را می‌طلبد.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی