صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

مدیركل حمایت از مشاغل وزارت كار: مقرری بیکاری جز سابقه کاری کارگران محاسبه می شود

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: ایام مقرری بیمه بیکاری جز سوابق کار کارگر محسوب و اگر یک کارگر مقرری بیکاری دریافت کند، این ایام جز سابقه قابل قبول برای بازنشستگی او محاسبه می شود.

1397/06/31
|
12:00
|

کریم یاوری در مصاحبه با برنامه "صبح و گفت وگو" در رابطه با مشمولان بیمه بیکاری اظهار کرد: «کارگرانی که بدون میل و اراده از کار بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بایستی مشمول تامین اجتماعی باشند.»

وی ادامه داد: «بیمه بیکاری برای کارگران مجرد که بدون میل از کار بیکار شدند، حداقل 6 ماه و برای کارگران متاهل حداقل 12 ماه است.»

یاوری در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود :«کارگرانی که بدون میل و اراده از کار بیکار می شوند باید ظرف یکماه به ادارات تعاون محلی که بنگاه اقتصادی آن ها قرار دارد مراجعه کرده و تقاضای بیمه بیکاری خود را ارائه دهند.»

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت :«کارگران در صورتی که حائز دریافت بیمه بیکاری باشند، پرونده آن ها به ادارات تامین اجتماعی محل ارسال می شود و این دسته کارگران می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمایند.»

یاوری خاطرنشان کرد: «میزان مقرری روزانه بیمه شدگان 55 درصدِ متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شدگان است.»

وی به رادیو گفت وگو گفت: «به افراد متاهل و متکلف تا 4 نفر و به ازای هر نفر 10 درصد حداقل دستمزد افزوده می شود و دریافتی این دسته کارگران بنیاد از حداقل دستمزد شورایعالی کار کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق کارگر بیشتر است.»

یاوری در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «ممکن است احیانا کارگران فاقد سواد به مراکز نهضت سواد آموزی برای آموزش معرفی شوند و هزینه آموزش فنی و حرفه ای مقرری بگیران بیمه بیکاری تماما بر عهده حساب بیمه بیکاری است و هزینه شان از این حساب پرداخت می شود.»

وی افزود: «ایام مقرری بیمه بیکاری جز سوابق کار کارگر حساب می شود و اگر یک کارگر مقرری بیکاری دریافت کند، این ایام جز سابقه قابل قبول برای بازنشستگی او محسوب می شود.»

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو