صبح و گفت‌وگو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

3 درصد نیروگاه‌های برق در سن بازنشستگی هستند

سخنگوی توانیر با اعلام اینکه 3 درصد نیروگاه ها در برنامه بازنشستگی هستند، به رادیو گفت‌وگو خبر داد: نیروگاه های ری و بعثت تهران در حال نوسازی است.

1400/11/04
|
12:38
|

رجبی مشهدی با بیان اینکه در حال حاضر نیازی به استفاده زیاد از سوخت مازوت نداریم به "صبح وگفتگو" گفت: مابقی نیروگاه ها از سوخت گازوئیل استفاده می کنند.
وی افزود: به محض اینکه از نیروگاه ها رفع محدودیت شود، به شرایط قبلی باز می گردیم.

رجبی مشهدی ادامه داد: وقتی برق از داخل سیم های هادی عبور می کند، بخشی از آن به صورت حرارت از دست می رود و این تلفات تا حدی غیر قابل حذف شدن می باشد.

در ایران بر اساس پیش بینی ها، تلفات 8 و نیم تا 9درصد داریم که بر اساس وسعت جغرافیایی کشور، این درصد خوب است و برای کمتر شدن این میزان، توان مالی و سرمایه زیادی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر تلفات شبکه برق تا حدود 5درصد کاهش یافته است، افزود: این اقدامات توسعه ای صورت گرفته است تا میزان تلفات را کاهش دهد.

از طرفی با افزایش عمر نیروگاه ها شاهد فرسودگی هستیم ولی باید داشته های خود را حفظ کرده و درپی توسعه باشیم.

حال آنکه 3 درصد نیروگاه ها در برنامه بازنشستگی هستند. مثلا در تهران در نیروگاه بعثت و ری باید تجهیزات جدیدی وارد مدار شود تا راندمان بالایی نیز داشته باشیم.

رجبی مشهدی به رادیو گفت‌وگو گفت: علی رغم اینکه صنعت برق کشور نقدینگی محدود دارد، تلاش می کند نیروگاه ها را حفظ کرده و وقفه ای در تامین برق مشترکین صورت نگیرد.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو