رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

وزارت جهاد متولی اصلی رسیدگی به روستاهاست

عضو شورای اندیشه‌ ورز صداوسیما در حوزه جهاد، وزارت جهادکشاورزی را متولی اصلی امور روستاها خواند و این مسئله قانونی را، امروز مغفول مانده توصیف کرد.

1400/07/14
|
14:14
|

داود صادقی در خصوص دستور رئیس جمهور برای احیای جهاد سازندگی به برنامه «رویداد» گفت: آقای رئیسی از ابتدا به موضوع روستا توجه داشتند و در بازدیدهای استانی به این مهم اهمیت می دادند و پس از ریاست جمهوری نیز بازدیدهای مختلفی از مناطق روستایی داشتند.

وی مدعی شد این اقدامات به دور از جنبه های شعاری و نمایشی بوده. در این راستا جلسه ای با نهادهای فعال در حوزه روستا برگزار شده است.

صادقی دغدغه جهادی را درست و صحیح خواند و افزود: به آقای مخبر هم دستور ویژه داده شد تا ایجاد چنین کارگروهی را دنبال کند.

این کارشناس حوزه جهاد سازندگی به رادیو گفت‌وگو گفت: متاسفانه در نوشتن آئین نامه ها دقت کافی نشده و امور روستاها بین سازمان و دستگاه های مختلف پخش شده است.

این مسئله باعث شد وزارت جهاد این مهم را به طور کلی از روی دوش خود بردارد؛ روسای جمهور قبلی نیز به این امر توجهی نداشتند.

صادقی با بیان اینکه از نظر قانونی، وزارت جهاد کشاورزی متولی امور روستاهاست، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه کاری را که باید انجام دهد، اجرایی نکرده و باید در این راستا از او مطالبه گری شود.

این عضو شورای اندیشه‌ورز صداوسیما در حوزه جهاد با بیان اینکه امروز با یک بی ساختاری در حوزه روستا رو به رو هستیم، خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی تا کنون خود را متولی روستاها نمی دانست و این مسئله امروز باید تفهیم شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر سازمانی را جدا از دولت ایجاد کرده و آن را جزئی از حاکمیت بدانیم تا مسئله روستاها را حل کند، باز هم مشکلی مرتفع نخواهد شد چون هدف جهاد کشاورزی باید امورات و اقتصاد روستا باشد و این مهم را باید به وزارت جهاد بقبولانیم.

صادقی با اعلام اینکه قانونا 80 درصد امور روستاها زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است ولی هم اینک از این مهم غفلت شده است، خاطرنشان ساخت: هماهنگیِ یک مجموعه جدید با وزارت جهاد کاری سخت خواهد بود و مشکلات جدید ایجاد می کند.

این کارشناس حوزه جهاد سازندگی در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو، ادامه داد: این حرف و سخن وزارت جهاد است که می تواند در سطح روستا اجرایی و شنیده شود ولی معاونت های تشکیل شده، به دلیل نبود بازوی اجرایی به خوبی عمل نکرده اند.

دسترسی سریع
رویداد