رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رئیس مجمع ملی مسكن انتقادكرد: سختگیری بانک‌ها برای اعطای وام ودیعه مسکن

بیگدلی در رادیو گفت‌وگو اظهارکرد: خیلی از خانوارها به خاطر نبود ودیعه مسکن دچار مشکل شدند و متاسفانه سیستم بانکی هم به قدری این موضوع را سخت می‌گیرد که مردم از اساس منصرف می‌شوند.

1400/09/04
|
11:45
|

مجتبی بیگدلی رئیس مجمع ملی مسکن و از کارشناسان حوزه مسکن در برنامه «رویداد» رادیو گفت‌وگو درمورد عدم همراهی بانک‌ها و موسسات مالی برای اعطای وام ودیعه مسکن اظهارکرد: بانک به صورت کلی با موضوع وام مشکل دارد.

وی افزود: بانک‌ها باید اعطای وام‌های خردی که مشکلی از مشکلات عدیده جوانان را رفع می کند سرلوحه قرار داده و به خودشان زحمت دهند و باقیات صالحات کار را در نظر بگیرند.

رئیس مجمع ملی مسکن در رادیو گفت‌وگو تصریح کرد: خیلی از خانوارها به خاطر نبود ودیعه مسکن دچار مشکل شدند و متاسفانه سیستم بانکی به قدری این موضوع را سخت می گیرد که مردم از اساس از گرفتن این وام منصرف می شوند.

بیگدلی ادامه داد: سیستم اداری و سازمانی در کشور ما به قدری عریض و طویل و بی در و پیکر است که باعث شده این عملیات انجام نشود و مردم بخصوص جوانان به خاطر ضامن و وام و چک و این مسائل به زحمت بیفتند و به دیگران رو بیندازند.

کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر لزوم فراهم شدن زیرساخت ها برای اجرای این قانون گفت: اگر وام ودیعه مسکن عملیاتی شود خیلی از مشکلات نیز حل خواهد شد.

دسترسی سریع
رویداد