بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

درخواست رئیس انجمن انبوه سازان: دولت برای فروش خانه های خالی برنامه ریزی کند

رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به آمار 2 میلیون و 450 هزار واحدی خانه های خالی گفت: دولت باید برای فروش خانه های خالی برنامه ریزی کند.

1396/03/23
|
11:00
|

به گزارش رادیو گفت وگوحسن محتشم در مصاحبه با برنامه زنده "بدون خط خوردگی" اظهار کرد: «خانه های خالی به دلیل رکود مسکن به فروش نرسیده اند؛ چراکه توزیع و ساخت مناسبی در این زمینه انجام نگرفته و قیمت این منازل نیز بیش از توان خریداران متقاضی مسکن است.»

وی تجمیع تقاضا از یک سو و اضافه شدن خانه های خالی ساخته شده را از دیگر سو مورد اشاره قرار داد و افزود: «خانه های خالی سرمایه راکد را در کشور [افزایش می دهد] که اگر دولت از هم اینک این وضعیت را مدیریت کند، با برنامه ریزی می توان این خانه ها را به فروش رساند.»

محتشم با بیان اینکه توزیع ساخت مسکن نیز باید در نقاط پر متقاضی شهرها صورت گیرد، ادامه داد: «ساخت واحد ها باید بگونه ای انجام گیرد که بر اساس محل مورد نیاز و متقاضیان، فروش اتفاق افتد.»

رئیس انجمن انبوه سازان گفت: «خانه های خالی اگر با مالیات به اجاره رفتن وا داشته شوند، عرضه را برای مستاجرین افزایش داده که با افزایش قیمت کمتری مواجه خواهد شد اما این یک رخداد کوتاه مدت بوده و در ظاهر به نفع مشتری است.»

محتشم با بیان اینکه مالیات بر خانه های خالی در میان مدت به ضرر دولت، شرایط متقاضیان و اشتغال زایی است، افزود: «کار انبوه سازان اجاره داری نیست و سرمایه این افراد قرار نیست متوقف شود و در سود اجاره وارد گردد.»

وی اجاره دادن خانه های خالی را موجب خروج سرمایه ی انبوه سازان از گردونه تولید دانست و گفت: «بر این اساس در آینده با عرضه کمتر تولید مواجه می شویم و به دلیل تقاضای هر ساله، عرضه کاهنده شده که تعادل را بر هم می زند که افزایش قیمت بی رویه را در آینده درپی دارد.»

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی