بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

یك مدیر اسبق بانك مركزی اظهار داشت: معادل سازی یک تومان به جای ده ریال غفلت است

یک مدیر اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: تصمیم دولت برای تعیین واحد پول و مکانیسم ارزش آن، از این جهت که به جای ریال، کلمه تومان را استفاده کرده مثبت تلقی می شود اما جمله ده ریال معادل یک تومان، حرف غلطی است.

1396/05/04
|
11:13
|

برنامه " بدون خط خوردگی" با موضوع تغیر واحد پول رسمی کشور به تومان و با حضور دکتر طهماسب مظاهری از روسای اسبق بانک مرکزی به روی آنتن رفت.

دکتر طهماسب مظاهری در خصوص تغییر واحد پولی کشور گفت: در قانون پولی – بانکی چند مورد از جمله اسم واحد پول ملی و نحوه تعیین ارزش آن در قالب پول بانکی را در هر کشوری تعیین می کند.

وی با اشاره به قیمت قانون پولی – بانکی در ایران اظهار داشت: این قانون در حدود 50 سال پیش در ایران تصویب شده و واحد پول ما ریال شناخته شده و ارزش پول هم نسبت به مقرراتی که جاری بوده پول با طلا مبادله می شده و ارزش آن تعیین می شده، در قانون پولی – بانکی نوشته شده که یک ریال معادل یک صدم گرم طلا است.

این مدیر اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: این قانون تا به امروز از لحاظ اعتبار قانونی معتبر است ولی به لحاظ اعتبار اقتصادی، سال هاست که موضوعیت ندارد چون یک ریال ما خیلی کمتر از یک صدم گرم طلا است. بنابراین این یک قانون قدیمی است و از جهت ارزش ریال پوسیده است و غیر واقعی است.

وی در خصوص لایحه دولت اظهار داشت: تصمیم دولت برای تعیین واحد پول و مکانیسم ارزش آن، از این جهت که به جای ریال، کلمه تومان را استفاده کرده قابل احترام است و مثبت تلقی می شود چون از فرهنگ رایج و تصمیم خواست عمموم مردم تبعیت کرده است. در طول این 50 سالی که واحد پول به ریال تبدیل شده به گواهی مردم تقریبا هیچ کسی در معاملات روزمره ریال را به کار نمی برد و همه با تومان مبادرات روزمره شان را انجام می دهند و به عنوان فرهنگ عمومی جا نیافتده است. بنابراین از جهت تغییر اسم این کار دوت درست بوده است.

مظاهری افزود: اما بحثی که وجود دارد نحوه تعیین ارزش پول است که گفته ده ریال معادل یک تومان است بدون اینکه نحوه و سازوکار تعیین ارزش پول را دیده باشد. اگر بگوییم یک تومان ده ریال است یعنی یک ریال که یکصدم گرم طلا بوده حالایک تومان می شود یک دهم گرم طلا و این حرف درستی نیست چون یک دهم گرم طلا در حدود 10 هزار تومان است در حالیکه یک تومان ده هزار تومان نیست.

وی متذکر شد: اگر دولت تصمیمش بر این باشد که با مدل قدیمی معادل پول با طلا کار را انجام دهد باید یک عدد واقعی را در نظر بگیرد و اگر با سیستم جدید و نظامات جدیدی که در اقتصاد دنیا از جمله اقتصاد ما وجود دارد ارزش پول به طلا وصل نیست بلک به ساختار اقتصادی کشور بستگی دارد و دولت باید این مسئله را در این لایحه به روشنی ذکر کند.

این مدیر اسبق بانک مرکزی توصیه کرد: بهتر است، در مرحله رسیدگی موضوع ارزش پول بپردازند و ساز و کار اقتباس ارزش پول به قدرت اقتصادی کشور را در نظر بگیرند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی