پرسمان هر روز از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو گفت و گو

پرسمان

مشاور ارشد حوزه ی كارآفرینی: مدل اقتصادی دولت جدید،باید براساس الگوی افزونیِ تولید بر تجارت تنظیم گردد

مشاور ارشد حوزه ی کارآفرینی تصریح کرد: اگر مدل اقتصادی دولت جدید را براساس الگوی افزونیِ تولید بر تجارت در نظر بگیریم و بر این اساس با حضور مردم،بخش بزرگی از سرمایه های مورد نیاز برای پروژه های نیمه تمام فراهم می شود.

1396/03/21
|
08:45
|

دکتر مُسلم خانی،مشاور ارشد حوزه ی کارآفرینی کشور در گفتگوی برنامه ی پرسمان رادیو گفت و گو پیرامون موضوع احیای طرح های نیمه تمام عمرانی که گام نخست در راستای اشتغال زایی کشور است اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 1300 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در داخل کشور وجود دارد که وارد عرصه ی تولید نشده است اما می توان مسیری را طراحی کرد که جذابیت سرمایه گذاری در کسب و کار برای مردم به مراتب بیشتر از سپرده گذاری در نظام بانکی گردد.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: این مسیر می تواند بصورت یک مدل ارائه گردد و بعبارت دیگر اگر مدل اقتصادی دولت جدید را براساس الگوی افزونی تولید بر تجارت در نظر بگیریم و بر این اساس مردم را به سمت حضور در کسب و کارها(چه در قالب حضور مستقیم یا سپرده گذاری یا اوراق قرضه و...) بسیج کنیم بخش بزرگی از سرمایه های مورد نیاز برای ادامه ی پروژه های نیمه تمام عمرانی فراهم می گردد.

خانی در خصوص راهکار عملیاتی این مدل اقتصادی خاطر نشان کرد: به این منظور باید نرخِ بهره ی بانکی را با نرخِ بهره ی تولید متعادل کنیم به صورتی که نرخ بهره ی بانکی را اگر A در نظر گرفتیم در مقابل نرخ تولید A+5 باشد که مردم مایل شوند پولِ در اختیار خود را به جای سپردن به بانک در تولید به کار بگیرند.

مشاور ارشد حوزه ی کارآفرینی کشور، موضوعِ ایجادِ کُنسرسیوم ها را بعنوان راهکار دوم برای کلید خوردن طرح های نیمه تمام عمرانی ارائه داد و افزود: به عقیده ی من موضوع کُنسرسیوم ها بسترش در کشور بسیار فراهم است یعنی باور دارم که بخش های اقتصادی نسبتا موفق و خوبی در حال حاضر داریم که با وجود همه ی محدودیت های موجود شکل گرفته اند و بصورت منفک،جزیره ای و جدا از هم مشغول فعالیت هستند اما می توانند به کارتِل های معتبر اقتصادی در کشور تبدیل شوند.

دکتر خانی در ادامه تصریح کرد: ما از مدل و الگوی خوشه سازی و شبکه سازی بنگاه های کسب و کار موجود و نیز ایجاد کُنسرسیوم در بین آنها می توانیم بعنوان بازوان توانمند اقتصادی برای مدیریت تعدادی زیادی از پروژه های عمرانی استفاده کنیم.

وی در پایان حدود 27 درصد از طرح ها و پروژه های نیمه تمام عمرانی را فاقد امکان سنجی مناسب تعریف کرد و افزود: طبق مطالعات انجام شده حدود 25 الی 27 درصد این طرح ها احتمال امکان سنجی مناسب در آنها صورت نگرفته که سزاوار است نهاد حاکمیتی الگوی احیایی را برای آنها در نظر بگیرد اما در 75 درصدِ باقی مانده از طرح ها، بستر برای حضور مردم در قالب سرمایه گذاری های خُرد از طریق بازار بورس و نظام سرمایه و کُنسرسیوم های شرکتی می تواند فراهم شود.

دسترسی سریع
پرسمان