صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 19:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

رویداد ها یا پدیدهای سیاسی و اجتماعی به عنوان یک مجموعه کلی از اجزا و واحدهای کوچکتری تشکیل یافته که حکم آجرهای یک ساختمان را داشته و وقتی بر روی هم قرار گیرند ساختمان را به وجود می آورند .

به طور کلی در شکل گیری و وقوع رویداد های و تحولات سیاسی و اجتماعی ، متغییرهایی وجود دارند که معمولا از مقابل چشم مخاطبان دور می مانند. برنامه بدون خط خوردگی سعی دارد در حد خود با حضور کارشناسان نخبه از طیفهای مختلف فکری و همچنین مسئولین مربوطه با پرداختن به پدیده ها و رویدادهای روز سیاسی و اجتماعی، با هدف شناسایی کشف روابط بین اجزا و عناصر موثر در وقوع آنها ، و شرایط را برای رسیدن به تحلیلی درست و واقع بینانه فراهم آورد.

همکاران ما