صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 11:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ای با محوریت سالمندان و بازنشستگان

همکاران ما