کودتایی که ربع قرن ملت ایران را به گروگان گرفت

کودتای 28 مرداد 1332 از سوی سرویس اطلاعاتی انگلیس و آمریکا علیه دولت مردمی دکتر مصدق در ایران صورت گرفت.

1396/05/29
|
10:32
دسترسی سریع