وقتی دنیا مقابل ترامپ می‌ایستد

تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست ترامپ، به خشم سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و همچنین مردم کشورهای مختلف منجر شده است.

تصمیم‌های نادرست و نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا، به خشم سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و همچنین مردم کشورهای مختلف منجر شده است. فعالان مدنی در انگلیس، سیاست‌های ترامپ را موجب بی‌ثباتی و گسترش ناامنی در جهان ارزیابی می‌کنند.

به جز مردم کشور آمریکا، بسیاری از مردم لندن نیز برای نشان دادن مخالفت خود با ترامپ، به تظاهرات پرداختند.

1396/07/22
|
12:34
دسترسی سریع