سازمان ملل و آمریکا علیه تصمیم ترامپ

ادامه موج محکومیت‌های جهانی علیه تصمیم ترامپ

1396/09/18
|
12:33
دسترسی سریع