خروج آمریکا از برجام تصریحی بر اقدامات ماه های پیش آنان بود

رئیس جمهور گفت: آمریکا هیچگاه به تعهداتش پایبند نبوده است و خروجش از برجام تصریحی بر اقدامات ماه های گذشته آنان بود که به شکل دیگری انجام دادند.

1397/02/19
|
10:07
دسترسی سریع