شورای امنیت، برجام، تاسف و دیگر هیچ

سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای شانزدهمین بار تاکید کرد، ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده است و خروج آمریکا از برجام را تاسف آور خواند.

1397/04/09
|
11:07
دسترسی سریع