ناامنی بازگشت مسلمانان روهینگیایی به میانمار

با توجه به اینکه دبیرکل سازمان ملل در بازدید از اردوگاه پناهندگان روهینگیایی از توافق برای بازگشت آوارگان به میانمار خبر داد اما رئیس کمیته بین المللی صیلب سرخ شرایط کنونی را مناسب ندانست.

1397/04/13
|
08:45
دسترسی سریع